Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Koncepcja włączenia Polski i polskich terminali do obsługi ładunków w relacjach Chiny–Europa–Chiny

Autorzy: Józef Perenc
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: przewozy transkontynentalne „Jedwabny Szlak” terminale kontenerowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (109-120)
Klasyfikacja JEL: R41 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono próbę włączenia Polski i polskich terminali do realizacji idei „Jedwabnego Szlaku” w relacji Chiny–Europa. Nasz kraj ma szansę na udział w aktywizacji kolejowych i morskich przewozów ładunków w kontenerach z Chin do Europy. Idea „Jedwabnego Szlaku” może być pomocna w realizacji globalnych wyzwań transportowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Godusławski, M. (2017). Made In Poland nie podbija Chin. Pobrane z: https://www.pb.pl/made-in-poland-nie-podbija-chin-853319 (24.03.2018).
2.Grzybowski, M. (2015). Transport morski LNG. Polska Gazeta Transportowa, 47, 4–5. GUS (2016). Raport metodologiczny transportu kombinowanego w Polsce. Warszawa. International Trade Statistic 2010–2016 (2017). Pobrane z: www.wto.org (10.02.2017).
3.Kęciek, K. (2017). Giganty mórz. Pobrane z: www.tygodnikprzeglad.pl/giganty-morz/ (10.02.2017).
4.Krośnicka, K.A. (1990). Technologie w portach morskich. W: L. Mindur (red.), Technologie transportowe (s. 203–212). Warszawa: WKiŁ.
5.Kuciński, K. (2002). Gospodarka globalna. Poznań: Kurpisz.
6.Lipińska-Słota, A. (2009). Korytarze transportowe Europa–Azja (s. 91–103). W: M. Mindur (red.), Transport Europa–Azja. Warszawa, Radom: PIB.
7.Mendyk, E. (2003). Magistrala transsyberyjska i jej znaczenie gospodarcze. Spedycja, Transport, Logistyka, 9, 12–18.
8.Mindur, M. (red.) (2009). Transport Europa–Azja, Warszawa, Radom: PIB.
9.Naisbitt, J. (2007). Megatrendy, dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zyska i S-ka. Nowy Jedwabny Szlak Chin szansą dla Polski na inwestycje i eksport (2016). Pobrane z: https:// www.pb.pl/nowy-jedwabny-szlak-chin-szansa-dla-polski-na-inwestycje-i-eksport-802881 (30.12.2016).
10.Perenc, J. (2013). Inwestycje w infrastrukturę bazy kontenerowej na Ostrowie Grabowskim jako szansa rozwoju transportu kombinowanego w PKP CARGO. W: D. Zarzecki, J. Perenc (red.), Transport intermodalny w Polsce (s. 247–261). Szczecin: WNUS.
11.Perenc, J., Godlewski, J. (2000). Międzynarodowe przewozy towarowe. Warszawa: PWT.
12.Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu. Warszawa: CeDeWu.
13.Raczyński, J., Wardal, M. (2008). Problemy techniczne i eksploatacyjne kompatybilności systemów kolejowych 1435 i 1520 mm. Warszawa: Konferencja SITK RP.
14.Rosa, G. (2013). Konkurencja w transporcie. Warszawa: C.H. Beck.
15.Stiglitz, J. (2005). Globalizacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
16.Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: WNUS.