Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 1967
Polityka inwestycyjna w województwie szczecińskim w latach 1961-1965

Autorzy: Władysław Janasz

Stanisław Marek

Józef Rutkowski
Rok wydania:1967
Liczba stron:28 (95-122)