Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 25.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
2. Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Przejdź
3. MULTIPARADYGMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
4. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
5. DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
6. Интровертная личность в процессе усвоения иностранного языка
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
7. Categories of knowledge in innovative organisation processes
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
8. Knowledge management in a modern organisation
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
9. Mierniki oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
10. Polityka inwestycyjna w województwie szczecińskim w latach 1961-1965
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
11. Problemy inwestycyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym woj. szczecińskiego w latach 1946-1970
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
12. Problemy inwestycyjnego rozwoju regionu. /Na przykładzie woj. szczecińskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Przejdź
13. Charakterystyka stanu środków trwałych w przemyśle województwa szczecińskiego w 1945 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
14. Niektóre aspekty wykorzystania aparatu wytwórczego w przemyśle środków transportowych w latach 1963-1972. /Na przykładzie Pomorza Szczecińskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Przejdź
15. Odtwarzanie majątku trwałego w przedsiębiorstwach przemysłowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
16. Programy reprodukcji trwałego majątku przemysłowego w badaniach regionalnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
17. Reprodukcja majątku trwałego w przemyśle uspołecznionym Pomorza Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
18. Zużycie majątku trwałego w przemyśle uspołecznionym województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
19. Środki trwałe w przemyśle uspołecznionym województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
20. Wahania sezonowe w produkcji globalnej i wydajności pracy w przemyśle spożywczym województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
21. Zatrudnienie a wzrost produkcji w przemyśle Pomorza Szczecińskiego - elementarne związki ilościowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
22. Rytm pracy w przemyśle w ujęciu rocznym /na przykładzie przemysłu Pomorza Szczecińskiego w latach 1963-1972/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
23. Rozwój przemysłu województwa szczecińskiego w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
24. Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
25. Uczucie flow i inne stany emocjonalne towarzyszące studentom neofilologom w procesie kształcenia językowego
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Przejdź
Strona