Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1964
Mierniki oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Autorzy: Władysław Janasz
Data publikacji całości:1964
Liczba stron:15 (129-143)