Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 9-10 1961
Dzieje rybołówstwa morskiego w zarysie

Autorzy: Józef Kulikowski
Rok wydania:1961
Liczba stron:4 (111-114)