Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Autorzy: Józef Frąś
Politechnika Poznańska

Marek Siwkowski
Uniwersytet Szczeciński

Marek Matulewski
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Słowa kluczowe: zarządzanie innowacje przedsiębiorstwo
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (300-312)

Abstrakt

W artykule przedstawiono zarys zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. W tym celu określono istotne elementy, które wpływają na zarządzanie procesami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie. Na tle tych rozważań opracowano model powiązań sieciowych procesu innowacyjnego, w którym przedstawiono etapy procesów, jakie towarzyszą wdrażaniu nowego produktu, tj. od jego powstania aż do wycofania z rynku i zastąpienia go nowym w powtarzalnym niezamkniętym cyklu. W podsumowaniu zaprezentowano zagadnienia wdrażania nowego produktu w aspekcie sterowania jakością.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa 2005.
2.Churchill N.C., Lewis V.L., The five sta¬ges of small business growth, „Harvard Business Review”, 05.–06. 1983.
3.Czyrka K., Zarządzanie potencjałem ludzkim osób niepełnosprawnych w organizacjach, dysertacja doktorska, Wyd. PWSZ Gorzów Wlkp. 2013.
4.Deschamps J.Ph., Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5.Doroba A., Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes, Warszawa 2005.
6.Frąś J., Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2013.
7.Leszczewska K., Zaleśna A., Szleszyńska E., Kapitał ludzki w mikroprzedsiębiorstwach – wy-niki badań w województwie podlaskim, w: Kapitał ludzki w sektorze mi-kroprzedsiębiorstw w regionie łomżyńskim, red. Z. Piotrowski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009.
8.Matulewski M., Strategie przedsiębiorstw w czasach powszechnej internacjonalizacji i globa-lizacji, w: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, red. L. Bukowski, Wyd. AGH, Kraków 2009.
9.Myszewski J.M., Po prostu jakość, WSPiZ, Warszawa 2005.
10.Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
11.Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
12.Poznańska K., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, numer specjalny, maj 2006.
13.Sojkin B., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.
14.Strużycki M., Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH, Warszawa 2006.
15.Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
16.Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.