Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1965
Siła nabywcza ludności i ogólna sytuacja rynkowa w Szczecinie w latach 1951-1960

Autorzy: Józef Wątorski
Rok wydania:1965
Liczba stron:11 (269-279)