Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
RYNEK PRZEWOZÓW PROMOWYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

Autorzy: Wojciech Kuźmiński
Uniwersytet Szczeciński

Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analizy rynkowe rynek żeglugi promowej prawo Saya
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (291-304)
Klasyfikacja JEL: C22 C53 E23 E27
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano statystycznej analizy rynku przewozów promowych na wiodących liniach południowego Bałtyku, elementem, których jest Terminal Promowy w Świnoujściu. Podjęto również próbę zweryfikowania działania na nim prawa Saya. W badaniu wykorzystano dane dotyczące liczby przewozów samochodów ciężarowych, trailerów i naczep (czyli tzw. jednostek frachtowych) trzech operatorów promowego transportu morskiego na trasach Świnoujście–Ystad oraz Świnoujście–Trelleborg. Przeprowadzone analizy rynkowe wskazują ponadto na dalszy wzrost potencjału przewozowego w tym rejonie, co może być ważnym sygnałem dla przewoźników w zakresie podjęcia decyzji o konieczności zwiększenia zdolności przewozowych poprzez powiększenie dotychczasowych długości linii ładunkowych, czyli wprowadzenie nowych promów bądź wymianę obecnie operujących promów na większe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hozer, J., Batóg, B. (1997). Przeładunki w porcie handlowym w Świnoujściu, a efekty działań celowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 181, 21–28.
2.Hozer, J., Leśnian-Kordas, R., Stanielewicz, J., Wiśniewski, B., Bernacki, D., Leśniewski, G., Litke, A., Kalina, S., Porada, J., Olszanowski, K. (1994). Analiza i diagnoza rozwoju portu Świnoujście. Szczecin: WSM.
3.Hozer, J., Zawadzki, J. (1986). Zastosowanie ekonometrii w transporcie. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
4.Hozer, J., Zawadzki, J. (1990). Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych. Warszawa: PWN.
5.Keynes, J.M. (2016). Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza. Warszawa: PWN.
6.Port Handbook (2014). Szczecin: ZMPSiŚ S.A.
7.Skousen, M. (2015). Logika ekonomii. Warszawa: Fijorr Publishing.