Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1968
Akta powiatowych rad narodowych i wydziałów powiatowych województwa szczecińskiego z lat 1946-1950

Autorzy: Józef Pluciński
Rok wydania:1968
Liczba stron:10 (89-98)