Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1968

Rok wydania:1968

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Studium rozwoju szczecińskiej aglomeracji. Cz.4: Problemy portu na tle jego aglomeracji miejskiej

15 (5-19) Piotr Zaremba Więcej
2.

Ekonomiczne aspekty inwestycji w turystyce

13 (21-33) Tadeusz Madej Więcej
3.

Rozwój turystyki skandynawskiej w województwie szczecińskim

25 (35-59) Lech Sarosiek Więcej
4.

Rola Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w kształtowaniu narastającego zasobu archiwalnego

10 (61-70) Lucyna Turek-Kwiatkowska Więcej
5.

Akta starostw województwa szczecińskiego z lat 1945-1950

18 (71-88) Józef Pluciński Więcej
6.

Akta powiatowych rad narodowych i wydziałów powiatowych województwa szczecińskiego z lat 1946-1950

10 (89-98) Józef Pluciński Więcej
7.

Akta miast województwa szczecińskiego z lat 1945-1950

7 (99-105) Bogdan Frankiewicz Więcej
8.

Źródła do dziejów gospodarki morskiej w aktach WAP w Szczecinie

9 (107-115) Anna Poniatowska Więcej
9.

Akta do dziejów przemysłu województwa szczecińskiego w latach 1945-1950

7 (117-123) Zdzisław Chmielewski Więcej
10.

Akta do zagadnień rolnictwa w latach 1945-1950 w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie

11 (133-143) Zofia Dowgiałło Więcej
11.

Materiały źródłowe do historii szkolnictwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1956

13 (133-145) Lucyna Turek-Kwiatkowska Więcej
12.

Udział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w życiu szczecińskiego środowiska naukowego

6 (147-152) Henryk Lesiński Więcej
13.

Köslin 1266-1966

3 (153-155) Franc Schwenkler Więcej
14.

Städte und Staat in Pommern im Anfang des 19 Jahrhunderts

5 (155-159) Oskar Eggert Więcej
15.

Wybrzeże Pomorza Zachodniego

3 (159-161) Marian Czerner Więcej
16.

Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne

4 (161-164) Ludwik Janiszewski Więcej
17.

W sprawie recenzji książki M. Krzysztofiaka "Proporcje i dysproporcje w rozwoju gospodarki morskiej Polski Ludowej"

5 (165-169) Mirosław Krzysztofiak Więcej
18.

Ruch młodej inteligencji w województwie szczecińskim

7 (171-177) Karol Czejarek Więcej
19.

W imię przyjaźni i braterstwa

8 (179-186) Zdzisław Czapliński Więcej
20.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1968 r.

20 (187-206) Jadwiga Ostromęcka Więcej