Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1968
Akta starostw województwa szczecińskiego z lat 1945-1950

Autorzy: Józef Pluciński
Rok wydania:1968
Liczba stron:18 (71-88)