Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski

Autorzy: Józef Sala
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: turystyka kulinarna gastronomia szlaki żywnościowe festiwale kulinarne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (209-222)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Żywność odgrywa na rynku turystycznym kluczową rolę. W strukturze wydatków turystycznych koszty wyżywienia zajmują czołową pozycję. Uczestnicząc w turystyce, podróżujący zaspokajają swoje potrzeby w zakładach gastronomicznych, organizują wyżywienie we własnym zakresie, nabywają produkty regionalne do własnych gospodarstw domowych. W ostatnich latach w związku ze wzrostem znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych obserwuje się szybki wzrost znaczenia turystyki żywnościowej i kulinarnej. Rynek żywnościowy i tradycje kulinarne Małopolski wyróżniają się specyficznymi cechami. Region ma do zaoferowania turystom liczne smaczne produkty regionalne i tradycyjne. Turyści mogą korzystać z oferty restauracji, które są rekomendowane przez przewodnik turystyczny Michelin. Władze lokalne organizują liczne festiwale kulinarne, które są atrakcyjne dla turystów. Odwiedzający Małopolskę mogą wędrować po coraz liczniejszych szlakach żywnościowych. Kształtuje to atrakcyjność i tożsamość regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2014. Raport końcowy za rok 2014. Gdańsk: EU-Consult.
2.Chechelski, P. (2013). Tendencje zmian w handlu detalicznym żywnością pod wpływem korporacji transnarodowych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
3.Gaweł, Ł. (2011). Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania. Kraków: Wyd. UJ.
4.Gąsiorowski, M. (red.). (2005). O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy.
5.Global Report on Food Tourism. (2012). Madrid: UNWTO.
6.Hall, C.M., Mitchell, R., Cambourne, B. (2003). Food Tourism. London: Butterworth–Heinemann.
7.http://krakow.pl/informacje (20.08.2015).
8.Jeżewska-Zychowicz, M. (2007). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Warszawa: Wyd. SGGW.
9.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa:
10.PWE.
11.Karim, S. (1994). Culinary Tourism as Destination Attraction: An Empirical Examination of Destination’s Food Image and Information Sources. New York: New York University.
12.Long, L. (2004). Culinary Toursim. Lexington: The University Press of Kentucky.
13.Love, F. (2007). McDonalds. Historia złotych łuków. Warszawa: VFP Communications Ltd.
14.Małopolska, święta, tradycje, zwyczaje. (2010). Kraków: Wydawnictwo Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
15.Mikos v. Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno: GWSHM Milenium.
16.Milewska, M., Prączko, A., Stasiak, A. (2010). Podstawy gastronomii. Warszawa: PWE.
17.Oscypek. Pobrane z: www.minrol.gov.pl (21.10.2015).
18.Produkty regionalne i tradycyjne. Pobrane z: www.minrol.gov.pl (20.10.2015).
19.Shenoy, S. (2005). Food Tourism and the Culinary Tourist. Clemson: Clemson University. smak.malopolski.pl (20.08.2015).
20.Stadiem, W., Gibbs, M. (2007). Everybody East There. New York: Workman Publishing Company.
21.Sztorc, M. (2013). Strategie konkurencji międzynarodowych grup i koncernów hotelarskich na rynku polskim. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
22.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013. Warszawa: GUS.
23.Winawer, Z., Wujec, H. (2013). Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Warszawa: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.