Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Współczesne koncepcje zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn w systemach produkcyjnych

Autorzy: Józef Frąś
Politechnika Poznańska

Tomasz Frąś
Attrax SA, Luksemburg

Iwona Frąś
Banque Havilland SA, Luksemburg

Marcin Frąś
TCL Consulting GmbH, Niemcy
Słowa kluczowe: systemy produkcyjne utrzymanie ruchu metody i narzędzia zarządzanie utrzymaniem ruchu maszyn
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (65-75)
Klasyfikacja JEL: P13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy scharakteryzowano wybrane metody i narzędzia racjonalizacji zadań służb utrzymania ruchu na tle współczesnych systemów produkcyjnych. Przedstawiono istotne metody i narzędzia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, stosowane w koncepcjach: szczupłej produkcji – Lean Manufacturing (LM), produkcji klasy światowej – World Class Manufacturing (WCM), jak również zwinnej produkcji – Agile Manufacturing (AM). Praca powstała przy wykorzystaniu techniki badawczej, jaką jest desk research. Jej treść uzupełniono przykładami zastosowania wybranych narzędzi w obszarach przedsiębiorstwa związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahuja, I.P.S., Khamba, J.S. (2008). Total productive maintenance: literature review and directions. International Journal of Quality & Reliability Management, 25 (7), 720. DOI.ORG 10.1108/02656710810890890.
2.Deac, V., Cârstea, G., Bâgu, C., Pârvu, F. (2010). The Modern Approach to Industrial Maintenance Management. Informatica Economicâ, 14 (2), 135–136.
3.Jasiulewicz-Kaczmarek, M. (2013). Klienci i strony zainteresowane utrzymaniem ruchu. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p008.pdf (6.03.2018).
4.Legutko, S. (2009). Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i Niezawodność, 2, 12–15. DOI: dx.doi.org/10.17531/ein.
5.Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM. Portland: Productivity Press.
6.Pomietlorz-Loska, M., Byrska-Bienias, K. (2015). Metody i techniki zarządzania utrzymaniem ruchu – studium przypadku. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0612.pdf (5.03.2018).
7.Walczak, M. (2012a). System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
8.Walczak, M. (2012b). Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie Total Productive Maintenance. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica,265, 245–256. DOI 10.18778/0208-6018.