Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Rynek nieruchomości w świetle pentagonu źródeł sił sprawczych

Autorzy: Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński

Ryszard Chmielowicz
Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Kuźmiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości prawidłowości statystyczne wycena masowa algorytmy wyceny masowej
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (113-126)
Klasyfikacja JEL: C10 C51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk zachodzących na rynkach nieruchomości z wykorzystaniem teorii pentagonu źródeł sił sprawczych. Uwzględnienie w badaniach wszystkich jego składowych pozwala na kompleksowe poznanie mechanizmów panujących na rynku. Do celów analiz i diagnoz zastosowanie mają wszystkie 4 rodzaje prawidłowości statystycznych, to jest w zakresie: struktury, dynamiki, współzależności w czasie i w przestrzeni. Tak szerokie poznanie prawidłowości jest niezmiernie istotne w kontekście wycen masowych. Z wyceną masową mamy do czynienia, kiedy przedmiotem wyceny jest duża liczba nieruchomości jednego rodzaju, wycena ma być realizowana jednolitym podejściem skutkującym spójnymi wynikami, wszystkie nieruchomości podlegające wycenie są wyceniane „w jednym czasie”, przyjmując te same daty uwzględnienia stanu nieruchomości i poziomu cen (np. Hozer, Kokot, Kuźmiński, 2002). Algorytmem dobrze uwzględniającym postulaty wynikające z pięciokąta źródeł sił sprawczych jest szczeciński algorytm masowej wyceny, co zostało udowodnione w artykule. Wiele zjawisk na rynku nieruchomości jest niemierzalne lub trudno mierzalne. Zastosowanie szczecińskiego algorytmu pozwala na mierzenie efektów wpływu tych zmiennych na wartość nieruchomości. W drugiej części artykułu przedstawiono prawidłowości występujące na rynku nieruchomości nadmorskich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych (1999). Szczecin.
2.Hozer, J. (2003). Tempus, locus, homo, casus et fortuna regit factum. Szczecin: Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
3.Hozer, J., Doszyń, M. (2004). Ekonometria skłonności. Warszawa: PWE.
4.Hozer, J., Kokot, S., Kuźmiński, W. (2002). Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Warszawa: PFSRM.
5.Hozer, J., Zawadzki, J. (1983). Propozycje oceny efektów postępu w przedsiębiorstwie za pomocą modeli ekonometrycznych. Ekonomista, 3–4, 42–56.
6.Hozer, J., Zawadzki, J. (1990). Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych. Warszawa: PWN.