Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016
Innowacyjność jako determinanta kształtowania płynnych aktywów w spółkach publicznych Europy Środkowo-Wschodniej

Autorzy: Józefa Monika Gryko
Słowa kluczowe: płynne aktywa innowacyjność Europa Środkowo-Wschodnia spółki publiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (105-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem badawczym opracowania było ustalenie znaczenia innowacyjności dla kształtowania poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w spółkach publicznych. Cele poboczne dotyczyły ustalenia mierników innowacyjności, a także weryfikacji znaczenia innych wskazywanych w literaturze czynników dla obserwowanego poziomu płynnych aktywów. Metodologia badania – Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem testów weryfikujących istotność statystyczną różnic w wielkości płynnych aktywów w grupach przedsiębiorstw o różnym poziomie zaawansowania technologicznego. W określeniu czynników kształtujących poziom gotówki i jej ekwiwalentów wykorzystano metodę regresji liniowej dla danych panelowych. Wynik – Ustalono istotny statystycznie związek między poziomem środków pieniężnych a wielkością przedsiębiorstwa i poziomem jego zadłużenia. Determinantą kształtowania płynnych aktywów w badanych spółkach był także poziom niepewności otoczenia gospodarczego. Wyniki badań potwierdzają znaczenie poziomu zaawansowania technologicznego oraz aktywności innowacyjnej spółek dla kształtowania płynnych aktywów. Oryginalność/wartość – Artykuł zawiera wyniki oryginalnych badań empirycznych dotyczących czynników wpływających na kształtowanie poziomu płynnych aktywów w przemysłowych spółkach publicznych, notowanych na giełdach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie obejmowało lata 2007–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baum C.F., Caglayan M., Ozkan N, Talavera O. (2006). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms’ demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15.
2.Bates T.W., Kahle K.M., Stulz R.M. (2009). Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used To? Journal of Finance, 64.
3.Carpenter R.E., Petersen B.C. (2002). Capital Market Imperfections, High-Tech Investment, and New Equity Financing. The Economic Journal, 112, F54–F70.
4.Czarnitzki D., Hall B.H., Hottenrott H. (2014), Patents as quality signals? The implications for financing constraints on R&D. NBER Working Paper, 19947, 1–38.
5.Dittmar A., Mahrt-Smith J., Servaes H. (2003). International corporate governance and corporate cash holdings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38.
6.Drobetz W., Grüninger M.C. (2007). Corporate cash holdings: Evidence from Switzerland. Financial Markets and Portfolio Management, 21, 293–323.
7.Faulkender M., Wang R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash. Journal of Finance, 61, 1957–1990.
8.Ferreira M.A., Vilela A. (2004). Why do Firms Hold Cash? Evidence from EMU Countries. European Finance Management, 10, 295–319.
9.Garcia-Teruel P.J., Martinez-Solano P. (2008). On the Determinants of SME Cash Holdings: Evidence from Spain. Journal of Business Finance and Accounting, 35 (1, 2).
10.Harford J., Mansib S.A., Maxwell W.F. (2008). Corporate governance and firm cash holdings in the US. Journal of Financial Economics, 87, 535–555.
11.Kasperkiewicz W. (2009). Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Kim C., Mauer, D.C., Sherman, A.E. (1998). The determinants of corporate liquidity: theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33.
13.Levitas E., McFadyen M.A. (2009). Managing liquidity in research-intensive firms: signaling and cash flow effects of patents and alliance activities. Strategic Management Journal, 30, 659–678.
14.Lin S. (2014). Why do firms hold so much cash? An innovation explanation. Canadian Journal of Administrative Science, 31.
15.Myers S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5.
16.Opler T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. (1999). The determinants and implications of cash holdings. Journal of Financial Economics, 52.
17.Ozkan A., Ozkan N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance, 28, 2103–2134.
18.Schrothy E., Szalay D. (2010). Cash Breeds Success: The Role of Financing Constraints in Patent Races. Review of Finance, 14, 73–118.
19.Zakrzewska-Bielawska A. (2011). Relacje między strategią, a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1095, Rozprawy Naukowe, 409