Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi

Autorzy: Paweł Bryła
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Słowa kluczowe: dystrybucja wielokanałowa e-commerce strategia marketingowa żywność ekologiczna zdrowa żywność
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (209-221)
Klasyfikacja JEL: D22 L21 L81 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano analizy wybranych aspektów strategii marketingowej firmy sprzedającej tzw. zdrową żywność w modelu dystrybucji wielokanałowej. Badania obejmowały wywiad pogłębiony z właścicielką sklepu Słoneczko i analizę prezentacji jej oferty w internecie. O doborze asortymentu decyduje skład, jakość i cena. Wśród klientów przeważają osoby z dolegliwościami zdrowotnymi. Integracja pionowa kanału dystrybucji ma bardzo ograniczony charakter. Strona internetowa badanej firmy pełni funkcję promocyjną i sprzedażową. Opisy produktów mają charakter marketingowy. Zawierają informacje o korzyściach wynikających z konsumpcji danego produktu, sposobach jego wykorzystania i grupach docelowych. Bardzo pozytywnie należy także ocenić wysiłki firmy w kierunku internacjonalizacji sprzedaży (mimo pewnych uchybień). Ważnym elementem strategii marketingowej badanego detalisty jest ponadto efekt synergii i komplementarności między sklepem internetowym i stacjonarnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryła, P. (2016). Organic food consumption in Poland: Motives and barriers. Appetite, 105, 737‒746.
2.Bryła, P. (2015a). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych – perspektywa sprzedawcy i konsumenta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3.Bryła, P. (2015b). The development of organic food market as an element of sustainable development concept implementation. Problemy Ekorozwoju, 10 (1), 79‒88.
4.Bryła, P. (2015c). The role of appeals to tradition in origin food marketing. A survey among Polish consumers. Appetite, 91, 302‒310.
5.Bryła, P. (2014). Rola oznaczeń regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych – w świetle opinii kierowników sklepów spożywczych. W: A. Czubała, P. Hadrian, J. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarski rynkowej w Polsce (s. 203‒211). Warszawa: PWE.
6.Bryła, P. (2013). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych – wyniki badania wśród polskich przetwórców. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2899‒2910.
7.Bryła, P. (2012). The impact of EU accession on the marketing strategies of Polish food companies. British Food Journal 114, (8), 1196‒1209.
8.Dąbrowska, A., Babicz-Zielińska, E. (2011). Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji. Hygeia Public Health 46 (1), 39‒46.
9.Domański, T., Bryła, P. (2013). Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Domański, T., Bryła, P. (2012). The fragile strength of a leading Polish yoghurt company (case study of Bakoma). British Food Journal, 114 (5), 618‒635.
11.Domański, T., Bryła, P. (2010). Marketing produktów żywnościowych. Warszawa: PWE.
12.Gadomska, J., Sadowski, T., Buczkowska, M. (2014). Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu. Problemy Higieny i Epidemiologii, 95 (3), 556‒560.
13.https://sloneczko-sklep24.pl/.
14.Ile może być warta strona internetowa (1.08.2016). Speed Test. Pobrano z: www.speedtest.pl/ile_moze_byc_warta_strona_internetowa.
15.Kazimierczak, R., Zgiep, U. (2013). Kanały dystrybucji eko-produktów na przykładzie owoców z sadów ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (3), 248‒254.
16.Kociszewski, K., Śliczna, M. (2010). Uwarunkowania rozwoju systemu dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 12 (4), 183‒189.
17.Kowalczuk-Vasilev, E., Klebaniuk, R., Gronowicz, K. (2011). Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (4), 960‒964.
18.Kudełka, W. (2011). Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, 290‒302.
19.Kudełka, W., Tekiela, K. (2005). Żywność dietetyczna a zdrowie człowieka. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 678, 25‒51.
20.Logo (1.05.2016). Pobrano z: https://sloneczko-sklep24.pl/.
21.Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: PWE.
22.Maciejczak, M. (1.08.2016). Marketing żywności ekologicznej w Europie i Polsce. Pobrano z: www.maciejczak.pl/download/marketing-eko.pdf.
23.O nas (1.05.2016). Pobrano z: https://sloneczko-sklep24.pl/.
24.Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. na lata 2016‒2021. Organic Farma Zdrowia (26.01.2016). Pobrano z: http://organicmarket.pl/images/prognozy/Prognoza_wynikow_finansowych_Grupy_Kapitalowej_Organic_Farma_Zdrowia_S.A._na_lata_2016-2021_.pdf.
25.Pilarczyk, B., Nestorowicz, R. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
26.Szeląg-Sikora, A., Rorat, J. (2015). Rola marketingu w zwiększaniu rozpoznawalności produktów ekologicznych. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (6), 277‒281.
27.Świątkowska, M., Krajewski, K. (2008). Reklama społeczna jako narzędzie poprawy konkurencyjności w przypadku produkcji żywności naturalnej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 10 (4), 433‒437.
28.Żakowska-Biemans, S. (2011). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. British Food Journal, 113 (1), 122‒137.