Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta

Autorzy: Piotr Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Kinga Urbańska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Natalia Chomaniuk
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: rynek pieczywa preferencje konsumenckie determinanty nabywcze
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (167-175)
Klasyfikacja JEL: M31 P46 R21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem badań przedstawionych w artykule było uzyskanie informacji dotyczących, jaki rodzaj pieczywa wybierają młodzi ludzie, jakimi czynnikami nabywczymi kierują się przy jego wyborze, a także jakie jego ilości spożywają. Grupę badawczą stanowiło 300 losowo wybranych studentów z trzech trójmiejskich uczelni. Badania konsumenckie wykazały, że młodzi ludzie najchętniej kupują chleb biały krojony, nie zwracając większej uwagi na jego cenę. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wybór pieczywa są jego walory smakowo-zapachowe. Studenci wykazują świadomą postawę przy wyborze pieczywa, o czym świadczy fakt sprawdzania jego składu na etykiecie przed zakupem.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jeżewska-Zychowicz, M., Królak, M. (2015). Zachowania konsumenckie na rynku pieczywa i ich wybrane uwarunkowania. Handel Wewnętrzny, 2 (355), 185‒196.
2.Kępińska, A. (2015). Moda na pieczywo całoziarnowe? Czy pieczywo jasne tuczy i jest niezdrowe? Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2, 9‒10.
3.Kowalska, H., Marzec, A., Mucha, M. (2012). Ocena sensoryczna wybranych rodzajów pieczywa funkcjonalnego oraz preferencje pieczywa wśród konsumentów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 571, 67‒78.
4.Mańkowski, D.R., Fraś, A., Gołębiewska, K., Gołębiewski, D. (2016). Pieczywo okiem konsumenta. Pobrano z: www.wpiekarni.pl/artykuly.php?id=60.
5.Piekut, M. (2008). Konsumpcja pieczywa w polskich gospodarstwach domowych. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 7 (56), 16‒18.
6.Piekut, M. (2015). Spożycie produktów zbożowych w Polsce – poziom, struktura, determinanty. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 9 (59), 7‒9.
7.Szacunki spożycia pieczywa w Polsce mogą być zaniżone. (2016). Pobrano z: www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/szacunki-spozycia-pieczywa-w-polsce-moga-byc-zanizone,122341.html.
8.Świetlik, K. (2012). Zmiany cen pieczywa w latach 1994‒2011. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 6 (60) , 8‒10.