Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie

Autorzy: Paweł Waniowski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: cena strategia cenowa konkurencja przewozy kolejowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (267-278)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z kluczowych obszarów walki o klienta przez PKP Intercity są ceny. Sposób zarządzania tym obszarem przez polskiego przewoźnika budzi kontrowersje ze względu na to, że w wielu aspektach różni się od zarządzania cenami innych przewoźników obsługujących dalekobieżne przewozy pasażerskie. Celem artykułu jest przedstawienie różnych aspektów strategii cenowej PKP Intercity na tle największych przewoźników kolejowych przede wszystkim z krajów, w których kolej stanowi bardzo popularny środek transportu. Scharakteryzowano założenia strategii cenowej PKP Intercity i sposoby kształtowania cen głównie w zależności od intensywności popytu. Równocześnie strategię cenową PKP Intercity zaprezentowano i oceniono w kontekście innych problemów związanych z zarządzaniem relacjami z klientami w specyficznych podmiotach, jakimi są przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramic-Dilger, K. (2007). Price management need not be the art of the obscura. Manufacturing Business Technology. Highlands Ranch, 25 (11).
2.Bruning, E.R., Hu, M.Y. Hao, W. (2009). Cross-national segmentation: An application to the NAFTA airline passenger market. European Journal of Marketing, 43 (11/12), 1498‒1522.
3.Consuegra, D.M., Molina, A., Esteban, A. (2007). An integrated model of price, satisfaction and loyalty: an empirical analysis in the service sector. Journal of Product & Brand Management, 16 (7), 459‒468.
4.Gundlach, G.T., Guiltinan, J.P. (1998). A marketing perspective on predatory pricing. The Antitrust Bulletin, 43 (3/4), 883‒916.
5.Mazur, L. (2002). How pricing can keep customers with your brand. Marketing, 12.
6.Monroe, K. (2003). Pricing: making profitable decisions. New York: McGraw-Hill.
7.Nagle, T., Holden, R. (2002). The strategy and tactics of pricing. New Jersey: Prentice Hall.
8.Rao, A.R., Bergen, M.E., Davis, S. (2003). Jak prowadzić wojnę cenową. Harvard Business Review Polska, 3.
9.Rao, V. (1984). Pricing research in marketing: the state of the art. The Journal of Business, 57 (1), S39‒S60.
10.Waniowski, P. (2014). Marketingowe zarządzanie cenami w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
11.Wrzosek, W., Krzyżanowska, M. (2007). Podstawy oceny efektywności marketingu. Marketing i Rynek, 12, 2‒9.