Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Marketing produktów ekologicznych – możliwości budowania przewagi konkurencyjnej

Autorzy: Magdalena Kalińska-Kula
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: produkt ekologiczny zielony marketing zrównoważony rozwój przewaga konkurencyjna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (41-50)
Klasyfikacja JEL: M31 M37 Q51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W XXI wieku ekologia staje się codziennością w biznesie. Większość firm na świecie, bez względu na wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie produktów i technologii przyjaznych dla środowiska jest sposobem na wyróżnienie się wśród konkurentów i wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Zielony marketing stanowi dziś szansę nie tylko dla firm innowacyjnych i szybko reagujących na zmiany, ale stwarza możliwość pozyskania przewagi konkurencyjnej dla każdej organizacji. W artykule omówiono zagadnienia szeroko rozumianego zielonego marketingu w kontekście możliwości wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingowych do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oferujących produkty proekologiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzustewicz, P. (2014). Rola współpracy z interesariuszami w realizacji koncepcji marketingu zrównoważonego, Marketing i Rynek, 8, 46‒52.
2.Drozdenko, R., Jensen, M., Coelho, D. (2011). Pricing of green products: premiums paid, consumer characteristics and incentives. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences, 4, 1, 106‒116.
3.Etykieta ma znaczenie, czyli co to są znaki ekologiczne (7.11.2010). Pobrano z: http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/etykieta-ma-znaczenie-czyli-co-to-sa-znaki-ekologiczne/.
4.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010). Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
5.Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
6.Kozielski, R. (2007). Determinanty sukcesu organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Laroche, M., Bergeron, J., Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of Consumer Marketing, 18, 6, 503‒520.
8.Misja i strategia NFOŚiGW (2016). Pobrano z: www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/strategia/.
9.Olejniczak, K. (2014). Zielony marketing jako wyraz odpowiedzialności współczesnego przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, 8, 139‒144.
10.Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Pilarczyk, B., Nestorowicz, R. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
12.Rudawska, E. (2013). Marketing zrównoważony – nowe oblicze kapitalizmu? Ekonomia. Economics, 3 (24). 75‒88.
13.Rudawska, E., Renko, S., Bilan, Y. (2011). A discussion of the concept of sustainable development – examples of Polish, Croatian and Ukrainian markets, Ternopil: Krok Publishing.
14.Suresh Lal, B. (2015). Green marketing: opportunities and issues. International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education, I (I), 334‒339.
15.Zaremba-Warnke, S. (2015). Marketing zrównoważony jako narzędzie doskonalenia przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 376, 100‒112.