Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-37
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X

Autorzy: Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

Marta Kawa
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: marketing wewnętrzny przedsiębiorstwo branża budowlana
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (407-416)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Treścią opracowania jest określenie istoty i znaczenia wewnętrznego marketingu relacji. Na przykładzie firmy budowlanej średniej skali zaprezentowano rozwój i rodzaje wykorzystywanych narzędzi komunikacji marketingowej, a także znaczenie systemów motywacji, szkoleń i integracji załogi w badanej spółce. Badania wykazały, że kierownictwo przedsiębiorstwa dużą wagę przywiązuje do rozwoju marketingu wewnętrznego, doskonaląc zwłaszcza narzędzia komunikacji marketingowej, dzięki którym permanentnie poprawia sprawność działania, a realizacja pozostałych systemów sprzyja zacieśnianiu relacji między pracownikami. W wyniku tak racjonalnych działań firma umacnia swoją pozycję rynkową, rozwijając się dynamicznie na przestrzeni ponad 20 lat działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andruszkiewicz, K. (2015). Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41, t. 2., s. 179‒190.
2.Cyran, K., Dybka, S. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14, 7‒18.
3.Elsner, D. (1997). Ludzkie oblicze organizacji. Personel, 9, 24.
4.Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
5.Garbarski, L., Rutkowski, J., Wrzosek, W. (2000). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientami. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
7.Grőnroos, Ch. (1990). Service management and marketing. USA: Levington Books.
8.Jasiński, Z. (1998). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
9.Levering, A., Liljander, V. (2006). Does relationship marketing improve customer relationship satisfaction and loyalty? International Journal of Bank Marketing, 24 (4), s. 232‒251.
10.Malinowska, M. (2001). Komunikacja marketingowa w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 5, 25‒30.
11.Mazur, M. (2013). Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją. Nauki Społeczne. Social Sciences, 2 (8), 156‒182.
12.Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2012). Zarządzanie zespołem wielokulturowym w kontekście rozwoju kreatywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 339‒352.
13.Olsztyńska, A. (2002). Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. W: H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
14.Otto, J. (2001). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Perenc, J. (red.). (2005). Marketing usług. Wybrane aspekty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Rudawska, E. (2007). Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji z klientami instytucjonalnymi. W: M. Mitrega (red.), Marketing relacji na rynku business to business (s. 69‒84). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
17.Smalec, A. (2012). Wpływ komunikacji wewnętrznej na obsługę interesanta w jednostkach samorządu terytorialnego. Handel Wewnętrzny, 3, wrzesień‒październik.
18.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., nr 173, poz. 1807.
19.Wierzbiński, B. (2012). Marketing wewnętrzny a orientacja na klienta w procesie budowy przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 383‒392.
20.Wiktor, J.W. (2001). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.