Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Zachowania ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej

Autorzy: Beata Nowotarska-Romaniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

Anna Romaniak
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Słowa kluczowe: potrzeba zachowania ludzi starszych usługa ubezpieczeniowa świadomość ubezpieczeniowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (147-156)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek usług ubezpieczeniowych jest bardzo konkurencyjny. Zakłady ubezpieczeń walczą o klientów, dostosowując szeroki pakiet usług do poszczególnych segmentów oraz proponując korzystne warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Dla zakładów ubezpieczeń istotna staje się wiedza w zakresie nie tylko praktyki marketingowej, ale również na temat czynników wpływających na zachowania klientów przy wyborze usługi ubezpieczeniowej. Przy wydłużającej się przeciętnej trwania życia ważnym segmentem dla zakładów ubezpieczeń są starsi ludzie. W artykule na podstawie wyników badania ankietowego przedstawiono czynniki, preferencje i motywy zachowań ludzi starszych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J., Kramer T., (red.). (1998). Leksykon marketingu. Warszawa: PWE.
2.Kto uważa że jest biedny ‒ zróżnicowanie społeczne w ocenie własnych warunków materialnych (2012). Komunikat z badań BS/66/2012, Warszawa: CBOS.
3.Nowotarska-Romaniak, B. (2013). Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Nowotarska-Romaniak, B. (2015). Seniorzy jako ważny segment dla zakładów ubezpieczeń. W: M. Janoś-Kresło (red.), Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi ‒ mit czy rzeczywistość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Rocznik demograficzny (2014). Warszawa: GUS, Pobrano z: http://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2014,3,8html (21.03.2016).
6.Rzecznik Ubezpieczonych: świadomość ubezpieczeniowa to priorytet. (2011). Pobrano z: www.bankier.pl/wiadomosc/Rzecznik-Ubezpieczonych-Swiadomosc-ubezpieczeniowa-to-priorytet-2447142.html (21.03.2016).
7.Smyczek, S. (2001). Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
8.Szumlicz, T. (2006). Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej. Rozprawy Ubezpieczeniowe, 1, 21‒26.
9.Trwanie życia, GUS. Pobrano z: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/TrwanieZycia.aspx (5.04.2016).
10.Wykaz ubezpieczeń na życie 2015 dla seniorów. Pobrano z: www.rankingubezpieczennazycie.pl/ (9.03.2015).