Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-27
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów

Autorzy: Katarzyna Caban-Piaskowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru
Słowa kluczowe: sztuka wzornictwo segmenty rynku konsument design management
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (299-307)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji design management jako odpowiedzi organizacji na rozwój nowych segmentów konsumentów. Na rynku pojawiła się grupa konsumentów, która szuka oryginalnego wzornictwa, nowych technologii i wielozadaniowości. Nie wystarczy produkować dla nich produkty o bardzo dobrej jakości. Sposobem na realizację ich potrzeb może stać się zastosowanie koncepcji design management w funkcjonowaniu organizacji. W niniejszej publikacji przedstawiano, w postaci case study, wyniki drugiego wywiadu przeprowadzonego z byłym pracownikiem Desy. Wywiad ten miał na celu uzyskanie informacji, jakie są charakterystyczne cechy nowych rozwijających się segmentów konsumentów, którzy kupują sztukę i sztukę użytkową. Ponadto w artykule wyjaśniono, jak będzie rozumiane pojęcie design management.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acklin, C. (2013). Design management absorption model: a framework to describe and measure the absorption process of design knowledge by SMEs with little or no prior design experience. Creativity And Innovation Management, 22 (2), 147‒160.
2.Best, K. (2006). Design management – managing design strategy. Process and implementation. Lausanne: AVA Publishing.
3.Best, K. (2009). Design management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Caban-Piaskowska, K. (2016a). Design management as the effect of evolution of consumers’ aesthetics. The West East Institute, 69‒71.
5.Caban-Piaskowska, K. (2016b). Design management jako odpowiedź na wyzwania stawiane przez konsumentów przyszłości. Studia i Prace WNEiZ, w druku.
6.Cooper, R., Press, M. (1995). The design agenda: a guide to successful design management. Chichester: John Wiley & Sons.
7.Farr, M. (1965). Design management. Why is it needed now? Design Journal, 200, 38–39.
8.Hertenstein, J., Platt, M., Veryzer R. (2013). What is „good design”? An investigation of the complexity and structure of design. Design Management Journal, 8 (1), 8‒21.
9.Kotler, Ph., Rath, G.A. (1984). Design: a powerful but neglected strategic tool. Journal of Business Strategy, 5, 16–21.
10.Lorenz, C. (1987). The design dimension: the new competitive weapon for business. Oxford: Blackwell Publisher.
11.McBride, M. (2007). Design management: future forward. Design Management Review, 18, 17–22.
12.Pieter, J., (1967). Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław: Ossolineum.