Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-31
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Zróżnicowanie co-brandingowych marek wspierających w różnych kategoriach produktów

Autorzy: Jarosław A. Kowalski
Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania
Słowa kluczowe: marka co-branding co-branding wspierający marka wspierająca
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (339-350)
Klasyfikacja JEL: M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wspieranie marek produktów markami zewnętrznymi jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem na rynku. Co-branding może dotyczyć dwóch (lub więcej) marek produktów, które często będąc komplementarnymi dla siebie, wspierają się wzajemnie, przekazując docelowemu odbiorcy komunikat o korzyściach płynących z synergii, lub być efektem współpracy podjętej przez różne przedsiębiorstwa. Może też dotyczyć używania przez markę produktu innej zewnętrznej marki w celu poprawy wizerunku, wzrostu zaufania, odwołania się do racjonalnego lub wręcz przeciwnie, emocjonalnego argumentu. Uzyskiwanie korzyści z migracji wartości z marki zewnętrznej na markę produktu skłania przedsiębiorstwa (także organizacje non profit oraz instytucje publiczne) do uwzględniania w swoich strategiach dotyczących marki tej formy działania promocyjnego. W artykule, na podstawie przeprowadzonego badania, podjęto próbę odpowiedzi m.in. na pytanie, czy stosowanie strategii marek wspierających jest uniwersalne i zatem podobne dla różnych kategorii produktów, czy też zróżnicowane w zależności od kategorii produktów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dmowski, P., Śmiechowska, M., Szemiako, D. (2011). Znaczenie marki produktu i jej wpływ na wybór herbaty przez konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 660, Ekonomiczne Problemy Usług, 72, 155‒168.
2.Grębosz, M. (2013). Co-branding. Koncepcja i uwarunkowania rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
3.Grębosz, M. (2015). Partner brands selection in co-branding projects. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
4.Hajduk, G. (2012). Uwarunkowania decyzji zakupu materialnych dóbr konsumpcyjnych – perspektywa nabywcy i producenta. Handel Wewnętrzny, 9‒10 (2), 95‒103.
5.Kall, J. (2005). Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Kozielski, R., Pogorzelski, J., Dziekoński, M. (2006). Komunikacja marketingowa. W: R. Kozielski (red.), Wskaźniki marketingowe (s. 325‒454). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
7.Kramer, T. (2004). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.
8.Rosa, G. (2011). Moc i siła marki w usługach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 660, Ekonomiczne Problemy Usług, 72, 241‒250.
9.Zrałek, J. (2012). Idea Fair Trade – nowe zjawisko w zachowaniach konsumentów. Handel Wewnętrzny, 9‒10 (2), 163‒173.