Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-34
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów

Autorzy: Łukasz Skowron
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania

Aleksandra Cieślik
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: archetypy marki reklama cechy psychosocjologiczne klienta emocje
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (371-379)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W związku z rosnącą konkurencją marketerzy zaczęli wykorzystywać archetypy do nadawania osobowości produktom/markom. Mają one przede wszystkim za zadanie oddziaływać na odbiorcę o konkretnych cechach, wyróżniać produkt/markę na tle konkurencji i zwiększać prawdopodobieństwo jego nabycia. Głównym obszarem problemowym artykułu jest określenie oddziaływania archetypów występujących w reklamie na podświadomość odbiorców. Autorzy postanowili zbadać, czy reklamy zawierające dany archetyp silniej przemawiają na tle innych reklam do odbiorców o cechach psychosocjologicznych zgodnych z danym archetypem. Badaniu został poddany poziom zapamiętywania danej reklamy, a także zakres wywoływania przez nią pozytywnych bądź negatywnych emocji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Celmer, Z. (2015). Życiowe podróże. Pobrano z: www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=195.
2.Chudy, A. (7.05.2012). Idea jaźni jako droga od nieświadomości poprzez krainę marzeń sennych do nadświadomości na podstawie psychologii analitycznej C.G. Junga. Pobrano z: http://mentalnespa.manifo.com/terapiatancem/archetypy.
3.Konecki, K., Potomska, K. (2002). Archetypy w reklamie. Marketing i Rynek, 7, 6.
4.Kozłowska, A. (2005). Reklama. Od osobowości marki do osobowości konsumenta. W: A. Grzegorczyk (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki (s. 14). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji,
5.Lipniak, M. (16.02.2015). Archetypy marki. Tożsamość, wizerunek i komunikacja w social media Część 1. Wprowadzenie. Pobrano z: http://marketerplus.pl/teksty/cykle/archetypy-marki-tozsamosc-wizerunek-komunikacja-w-social-media-czesc-1-wprowadzenie/.
6.Mark, M., Pearson, C.S. (2001). The hero and the outlaw. Building extraordinary brands through the power of archetypes. New York: McGraw-Hill Publishing.