Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Monika Zajkowska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania, Wydział Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe: konkurencyjność międzynarodowa wizerunek małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (107-114)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem głównym opracowania jest ocena pozycji konkurencyjnej Polski i polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przez pryzmat wizerunku polskiej gospodarki. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak postrzegana jest Polska i polska gospodarka w świadomości polskich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze MSP. Dzięki przeprowadzonym badaniom identyfikuje bariery wizerunkowe postrzegania polskich partnerów biznesowych i polskich produktów ograniczające ekspansję zagraniczną. Wnioski z przeprowadzonej analizy puentują rekomendacje na przyszłość i kierunki podjęcia koniecznych działań marketingowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gorynia, M., Bartosiak-Purgat, M., Jankowska, B., Owczarzak, R. (2005). Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 52‒59.
2.Gorynia, M., Nowak, J., Wolniak, R. (2007). Poland and its investment development path. Eastern European Economics, 45 (2), 52‒74.
3.Misala, J. (2007). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Radom: Politechnika Radomska.
4.Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: The Free Press.
5.Raport badawczy. Poland Go Global Think Tank. Polskie firmy na globalnej scenie: Czas na mocniejsze wejście! (2013). Pobrano z https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/pgl/article_attachments/attachments/48276/original/Raport_PGG.pdf?1378733318.
6.Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.