Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Determinanty jakości badań marketingowych

Autorzy: Robert Nowacki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów
Słowa kluczowe: badania marketingowe usługi badawcze jakość usług badawczych determinanty jakości usług badawczych
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (51-62)
Klasyfikacja JEL: D22 D81 L20 L84 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Intensyfikacja zjawisk konkurencyjnych w czasach spowolnienia gospodarczego w drugiej dekadzie XXI wieku przyniosła zmianę perspektyw postrzegania i oceny jakości badań marketingowych. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na ocenę jakości usług badawczych na podstawie wyników badań prowadzonych w 2015 roku wśród menedżerów przedsiębiorstw korzystających z badań marketingowych. Wyniki badań wskazują, że kluczowymi determinantami są doświadczenie agencji badawczej w danej branży oraz umiejętność budowania relacjami z klientami. Oceny te w niewielkim stopniu różnicowane są przez cechy badanych przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badania marketingowe (2015). Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Warszawa: PTBRiO.
2.Bennett, P.D. (1988). Dictionary of marketing terms. Chicago: American Marketing Association.
3.Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Duliniec, E. (1996). Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Grönroos, Ch. (2000). Service management and marketing. Chichester: JohnWiley & Sons.
6.Kuczewska, L., Nowacki, R. (2016), Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
7.Mazurek-Łopacińska, K. (2005). Formułowanie celów i organizacja badań. W: Mazurek-Łopacińska, K. (red.). Badania marketingowe. Teoria i praktyka (s. 15). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Nowacki, R. (2009). Rozwój usług marketingowych a ich jakość. Handel Wewnętrzny 55 (2), 18‒28.
9.Nowacki, R. (2012). Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Handel Wewnętrzny 58 (1), 51‒59.
10.Nowacki, R. (2015). Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38, 253‒262.
11.Oakland, J. (2000). Total Quality Management. London: Butter Worth Heinemann.
12.Rynek badań. Badacze. Firmy badawcze. (2007). Katalog Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Warszawa: PTBRiO.
13.Zeithaml, V.A., Parasumaran, A., Berry, L.L. (1990). Delivering quality service: balancing customer perception and expectations. New York: Free Press.