Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-38
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych

Autorzy: Marcin Haberla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Aleksandra Kuźmińska-Haberla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: marketing działalność marketingowa turystyka medyczna usługi medyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (417-425)
Klasyfikacja JEL: I11 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie aktywności marketingowej podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska wraz z charakterystyką stanu rynku usług medycznych oferowanych konsumentom zagranicznym. Badane podmioty medyczne z województwa dolnośląskiego stosują w swojej działalności narzędzia marketingowe. Są też coraz bardziej świadome tego, jakie narzędzia mogą wykorzystać, jak oceniać ich wpływ i efektywność. Korzystają z badań, nowych technologii, programów i internetu, prowadzą wewnętrzne ankiety wśród swoich konsumentów – pacjentów. Podmioty te nie mają jednak czasu, wiedzy, a czasami i środków, aby aktywniej zająć się promocją swoich usług poza granicami kraju. W związku z tym istotne jest podejmowanie skutecznych i adekwatnych działań promocyjnych na poziome ogólnonarodowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Crooks, V.A., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R., Kingsbury, P. (2011). Promoting medical tour-ism to India: messages, images, and the marketing of international patient travel. Social Science & Medicine, 72 (5), 726‒732..
2.Euromonitor 2014 (23.03.2015). Pobrano z www.euromonitor.com/health-and-wellness-tourism-in-poland/report.
3.Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2011). Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690, Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 125‒136.
4.Lubowiecki-Vikuk, AP. (2012). Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 553‒568.
5.Lunt, N., Carrera, P. (2010). Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. Maturitas, 66 (1), 27‒32.
6.Łoś, A. (2012). Turystyka zdrowotna – jej formy i motywy. Czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 569‒578.
7.Rab-Przybyłowicz, J. (2014). Produkt turystyki medycznej. Warszawa: Difin.
8.Rab-Przybyłowicz, J. (2010). Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, Ekonomiczne Problemy Usług, 53, 695‒706.