Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu efektywności finansowej organizacji

Autorzy: Anna Wieczorek-Szymańska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: różnorodność zarządzanie różnorodnością efektywność finansowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (115-124)
Klasyfikacja JEL: M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie relacji pomiędzy zarządzaniem różnorodnością w organizacjach i ich efektywnością finansową. Opracowanie bazuje na przeglądzie literatury z bazy Web of Science Core Corelation. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano na istnienie opracowań dowodzących związku pomiędzy zarządzaniem różnorodnością i efektywnością finansową organizacji. Jednakże związek ten nie ma jednoznacznego charakteru – występują zarówno pozytywne, jak również negatywne konsekwencje różnorodności kadry dla efektywności organizacji. Ponadto uwypuklono moderujący wpływ rozmaitych elementów na charakter związku pomiędzy różnorodnością i efektywnością organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adusei, M., Akomea, S.Y., Poku, K. (2017). Board and Management Gender Diversity and Financial Performance of Microfinance Institutions. Cogent Business & Management, 4 (1).
2.Pobrane z: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311975.2017.1360030. pdf (30.03.2018).
3.Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Man- agement, 17, 99–120. DOI: 10.1177/014920639101700108.
4.Boone, C., Hendriks, W. (2009). Top Management Team Diversity and Firm Performance: Moderators of Functional-Background and Locus-of-Control Diversity. Management Science,
5.55 (2), 165–180. DOI: 10.1287/mnsc.1080.0899.
6.Carter, D.A., Simkins, B.J., Simpson, W.G. (2003). Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value. The Financial Review, 38, 33–53. DOI: 10.1111/fire.2003.38.issue-1.
7.Fazlagić, J. (2014). Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą. E-Meteor, 1 (53). Pobrane z: http://www.e-meteor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1078 (30.03.2018).
8.Hambrick, D.C., Mason, P.A. (1984). Upper Echelons: The Organization as Reflection of Its Top Managers. The Academy of Management Review, 6 (2), 193–206. Pobrane z:
9.http://www.wiggo.com/mgmt8510/Readings/Readings11/hambrick1984amr.pdf (30.03.2018).
10.Hambick, D.C. (2007). Upper Echelons Theory: An Update. The Academy of Management Review, 32 (2), 334–343. Pobrane z: https://www.jstor.org/stable/20159303 (30.03.2018).
11.McMahan, G., Bell, M.P., Virick, M. (1998). Strategic Human Resources Management: Em- ployee Involvement, Diversity, and International Issues. Human Resources Management Review, 3, 193–214.
12.Nowicka, A.D. (2013). Zarządzanie różnorodnością – czyli jak efektywnie wykorzystać w zespole różnice międzyludzkie. Bank Wspólnych Sił. Magazyn grupy BPS, 1, 40–41.
13.Opstrup, N., Villadsen, A.R. (2015). The Right Mix? Gender Diversity in Top Management Teams and Financial Performance. Public Administration Review, 75 (2), 291–301. DOI: 10.1111/puar.12310.
14.Perkins, D.C., Fields, D. (2010). Top Management Team Diversity and Performance of Christian Churches. Nonprofit And Voluntary Sector Quarterly, 39 (5), 825–843. DOI: 10.1177/0899764009340230.
15.Richard, O.C., Kirby, S.L., Chadwick, K. (2013). The Impact of Racial and Gender Diversity in Management on Financial Performance: How Participative Strategy Making Features Can Unleash a Diversity Advantage. International Journal Of Human Resource Management, 24 (13), 2571–2582. DOI: 10.1080/09585192.2012.744335.
16.Shen, J., Chanda, A., D’Netto, B., Monga, M. (2009). Managing Diversity Through Human Resources Management: An International Perspective and Conceptual Framework. The International Journal of Human Resources Management, 20, 235–251.
17.Singal, M., Gerde, V.W. (2015). Is Diversity Management Related to Financial Per- formance in Family Firms? Family Business Review, 28 (3), 243–259. DOI: 10.1177/0894486514566012.
18.Talke, K., Salomo, S., Kock, A. (2011). Top Management Team Diversity and Strategic Innovation Orientation: The Relationship and Consequences for Innovativeness and Performance. Journal of Product Innovation Management, 28 (6), 819–832. DOI: 10.1111/j.1540-5885.2011.00851.x.
19.Tanikawa, T., Jung, Y. (2016). Top Management Team (TMT) Tenure Diversity and Firm Performance Examining the Moderating Effect of TMT Average Age. International Journal Of
20.Organizational Analysis, 24 (3), 454–470. DOI: 10.1108/IJOA-02-2014-0739.
21.Tanikawa, T., Kim, S., Jung, Y. (2017). Top Management Team Diversity and Firm Performance: Exploring a Function of Age. Team Performance Management, 23 (3–4), 156–170. DOI:
22.10.1108/TPM-06-2016-0027.
23.Taylor Cox, J. (1993). Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research and Practice. San Francisco: Berrett-Koehler.
24.Thomas, R.R. (1991). Beyond Race and Gender: Unleashing the Power of your Total Work Force by Managing Diversity. New York: Amacom.
25.Velte, P., Eulerich, M., van Uum, C. (2014). Impact of Management Board Diversity on Cor- porate Performance. Betriebswirtschaftliche Forschung Und Praxis, 66 (6), 581–601.
26.Wieczorek-Szymańska, A. (2017). Organizational Maturity in Diversity Management. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 4 (1), 79–91.