Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach - studium przypadku

Autorzy: Anna Wieczorek-Szymańska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: talent zarządzanie talentami studium przypadku
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (143-157)
Klasyfikacja JEL: M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest próba analizy zjawiska zarządzania talentami we współczesnej organizacji. Na podstawie przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w części teoretycznej zaprezentowano różne definicje talentu, zarządzania talentami wraz z poszczególnymi etapami, wskazano także potencjalne korzyści wdrażania omawianej koncepcji. W części empirycznej, posługując się metodą studium przypadku, przeanalizowano zarządzanie talentami w dwóch przedsiębiorstwach, udowadniając, że systemy te zbudowane są w sposób kompleksowy i wsparte pozytywną kulturą organizacyjną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belbin, M. (2008). Twoja rola w zespole (Team Roles at Work). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2.Burkey-Smalley, L.A. (1997). Developing high-potential employees in the new business reality. Business Horizons, 2 (40), 18–24.
3.Cannon, J.A., McGee, R. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Carlsberg Polska (2017). Zrównoważony rozwój. Raport 2017. Pobrano z: https://carlsbergpolska. pl/media/25386/carlsberg-polska-raport-csr-2017.pdf (16.03.2019).
5.Carlsberg Polska (2019). Carlsberg Polska. Pobrano z: https://carlsbergpolska.pl (16.03.2019).
6.Davis, T., Cutt, M., Flynn, N., Mowl, P., Orme, S. (2010). Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Economist (2006). The search for talent. The world’s most valuable commodity is getting harder to find. The Economist, 5 October. Pobrano z: https://www.economist.com/ leaders/2006/10/05/the-search-for-talent (16.03.2019).
8.Głowacka-Stewart, K., Majcherczyk, M. (2006). Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań. Raport badawczy E-0011-06-RR. The conference Board. Pobrano z: https://www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami. pdf (16.03.2019).
9.Ingram, T. (red.) (2011). Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
11.Kwon, K., Bae, J., Lawer, J.J. (2010). High commitment HR practices and top-performers impacts on organizational commitment. Management International Review, 50, 57–80.
12.Lepak, D.P., Taylor, M.S., Tekleab, A.G., Marrone, J.A., Cohen, D.J. (2007). An examination of the use of high‐investment human resource systems for core and support employees. Human Resources Management, 2 (46), 223–246.
13.Lewecka-Olech, A. (2014). Zarządzanie talentami w firmie. Zawód dyrektor – rozwój kompetencji kadry top managementu. Jak zarządzać talentem prezesa? Pobrano z: https://hprgroup.pl/blog-zarzadzanie-talentami-w-firmie (16.03.2019).
14.McKinsey (2009). Strategic Talent Management. CIPD Conference. McKinsey and Company. Harrogate, 16–18 September.
15.Michaels, E., Handfield-Jones, H., Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Boston: Harvard Business School Press.
16.Mróz, J. (2015). Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze. Nauki o Zarządzaniu, 2 (23), 93–107.
17.PZU (2017). Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych grupy kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok. Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Pobrano z: https://www.pzu. pl/_fileserver/item/1513123 (16.03.2019).
18.PZU (2019). Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Pobrano z: https://www.pzu.pl (16.03.2019).
19.SJP (2019). Talent [hasło]. Słownik języka polskiego PWN. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/sjp/ talent-I;2528636.html (16.03.2019).
20.Stuart-Kotze, R., Dunn, Ch. (2013). Skuteczne zarządzanie talentami. Odkryj potencjał swoich pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
21.Zych, B. (2010). Zarządzanie talentami w farmacji – case study. HrStandard, 6 (10). Pobrano z: https://hrstandard.pl/2010/10/06/zarzadzanie-talentami-w-farmacji-case-study
22.(16.03.2019).