Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
NABYWCA DIGITALNY A SKUTECZNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE- WYBRANE ASPEKTY

Autorzy: Beata Tarczydło
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: nabywca digitalny skuteczne działania marketingowe wyniki badań
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (317-326)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było podjęcie próby wskazania obecnych kierunków działań marketingowych dostosowanych do zachowań nabywców digitalnych. Wychodząc od definicji nabywcy digitalnego, omówiono jego zachowania, w tym zakupowe, i w rezultacie sporządzono jego profil na potrzeby skutecznych działań marketingowych. Dla potrzeb opracowania przeprowadzono badania empiryczne, a uzyskane wyniki umożliwiły wskazanie kierunków pożądanych obecnie działań marketingowych, w tym m.in. z zakresu marketingu internetowego, doświadczeń, społecznego, holistycznego i neuromarketingu. W opracowaniu sformułowano zalecenia dla przedsiębiorców zainteresowanych działaniami marketingowymi dostosowanymi do oczekiwań nabywców digitalnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dejnaka, A. (2013). Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych. Warszawa: CeDeWu.pl.
2.Dhir, A. (2004). The Digital consumer technology handbook. A comprehensive guide to devices, standards, future directions and programmable logic solutions. Burlington: Xilinx Inc.
3.Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
4.Fisk, P. (2014). Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentruj na oczekiwaniach nabywcy. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
5.Govindarajan, M. (2007). Marketing management. Concepts, cases, challenges and trends. 2nd Ed., New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited.
6.Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
7.Jyoti, A. (2010). Marketing management. New Delhi: Gennext Publication.
8.Kotler, P., Keller, K. L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
9.Królewski, J., Sala, P. (red.). (2014). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
11.Neves-Silva, R., Tsihrintzis, G.A., Uskov, V. (red.). (2014). Smart digital futures. Amsterdam: IOS Press.
12.Persaud, A., Azhar, I. (2012). Innovative mobile marketing via smartphones: Are consumer ready? Marketing Intelligence & amp. 30, 418–443.
13.Sznajder, A. (2014). Technologie mobilne w marketingu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
14.Tarczydło, B. (2014). Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty (s. 247– 257). W: M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
15.Zaltman, G. (2003). Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu rynku. Poznań: Wydawnictwo Forum.