Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
POSTRZEGANIE DZIAŁAŃ MARKETINGU SENSORYCZNEGO W PLACÓWKACH HANDLOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW

Autorzy: Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: marketing sensoryczny młodzi konsumenci
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (249-260)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W polskich sklepach coraz częściej i w coraz szerszym zakresie stosuje się marketing sensoryczny, którego celem jest wpływanie na zachowania klienta przez oddziaływanie na jego zmysły. Celem przeprowadzonych badań było określenie postrzegania tych działań przez młodzież pochodzącą z różnych miast województwa pomorskiego. Wykazano, że młodzi ludzie w większości nie znają pojęcia „marketing sensoryczny”, ale zauważają jego działania w placówkach handlowych. Stwierdzono różnice w opiniach młodzieży pochodzącej z Trójmiasta i małych miast kaszubskich. Badania pokazują, że techniki marketingu sensorycznego często przynoszą założony rezultat i wpływają na samopoczucie klienta, a w efekcie na podejmowanie decyzji o zakupie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dahlen, M., Lange, F., Smith, T. (2010). Marketing Communications. London: John Wiley & Sons.
2.Grzybowska-Brzezińska, M., Rudzewicz, A. (2013). Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów). Handel Wewnętrzny, 6, 69.
3.Hultén, B., Broweus, N., van Dijk, M. (2011). Marketing sensoryczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Krishna, A. (2011). Sensory marketing: research on the sensuality of products. New York: Taylor & Francis Group.
5.Kucharczyk, M. (2012). Marketing sensoryczny czyli jak zaangażować pięć zmysłów konsumenta. Pobrane z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/985/marketingsensoryczny-czyli-jak-zaangazowac-piec-zmyslow-konsumenta.
6.Lindstrom, M. (2009). Brand sense. Marka pięciu zmysłów. Gliwice: One Press.
7.Pabian, A. (2011). Marketing sensoryczny. Marketing i Rynek, 11, 4.
8.Pecyna, M., Stoma, M., Piekarski, W. (2014). Strategia marketingu sensorycznego dla wybranych przedsiębiorstw w przemyśle rolno-spożywczym. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/.../t1_429.pdf.
9.Rybowska, A. (2014). Działanie marketingu sensorycznego w społeczeństwach informacyjnych. Marketing i Rynek, 11, 255.
10.Sullivan, M., Adcock, D. (2003). Marketing w handlu detalicznym. Kraków: Wyd. Oficyna Ekonomiczna.