Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
KONSUMPCJA KOLABORATYWNA A ROZWÓJ GOSPODARCZY– PERSPEKTYWA MAKRO I PERSPEKTYWA PRZEDSIEBIORSTWA

Autorzy: Agnieszka Małecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna rozwój gospodarczy innowacyjność przedsiębiorstw zrównoważony rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (167-176)
Klasyfikacja JEL: E20 E21 Q01 O49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zjawisko konsumpcji kolaboratywnej jako przejaw współdziałania konsumentów. Głównym celem artykułu jest identyfikacja powiązań między popularyzacją zjawiska a różnymi aspektami rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwojem wielowymiarowym całej gospodarki. Autorka podejmuje próbę nakreślenia wyzwań menedżerskich w kontekście projektowania odpowiednich modeli biznesowych i strategii marketingowych. Wskazane zostały luki badawcze i możliwe kierunki przyszłych badań w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, W.M. (2006). The future of sustainability: Re-thinking environment and development in the twenty-first century. Report of the IUCN renowned thinkers meeting, 29.
2.Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research, 67, 8, 1595–1600.
3.Bogacz-Wojtanowska, E. (2013). Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych.
4.Botsman, R., Rogers, R. (2010). What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. New York: Harper Business.
5.Cheshire, L., Walters, P., Rosenblatt, T. (2010). The politics of housing consumption: Renters as flawed consumers on a master planned estate. Urban Studies, 47, 12, 2597–2614.
6.Chilosi, A. (2004). Coordination, Cooperation, and the Extended Coasean Approach to Economic Policy. SSRN Working Paper Series.
7.Denise, L. (1999). Collaboration vs. c-three (cooperation, coordination, and communication). Innovating, 7, 3, 1–6.
8.Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, 21, 4, 614–624.
9.Ferrer-i-Carbonell, A. (2005). Income and well-being: an empirical analysis of the comparison income effect. Journal of Public Economics, 89, 5, 997–1019.
10.Lozano, R. (2007). Collaboration as a pathway for sustainability. Sustainable Development, 15, 6, 370–381.
11.Nasiłowski, M. (2006). System rynkowy: podstawy mikro-i makroekonomii. Warszawa: Key Text.
12.Reinert, E.S. (2007). How rich countries got rich... and why poor countries stay poor. London: Constable.
13.Rifkin, J. (2008). The third industrial revolution. Engineering & Technology, 3, 7, 26–27.
14.Ritzer, G. (2001). Explorations in the sociology of consumption: Fast food, credit cards and casinos. London: Sage.
15.Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju: teoria i praktyka. Poznań: Zysk i S-ka.
16.Townsend, A.M. (2000). Life in the Real-Time City: Mobile Telephones and Urban Metabolism. Journal of Urban Technology, 7, 2, 85–104.
17.Van den Bergh, J.C. (2011). Environment versus growth – A criticism of “degrowth” and a plea for “a-growth”. Ecological Economics, 70, 5, 881–890.
18.Vitell, S.J., Paolillo, J.G., Thomas, J.L. (2003). The perceived role of ethics and social responsibility: A study of marketing professionals. Business Ethics Quarterly, 13, 1, 63–86.
19.Woźniak, M.G. (2008). Wzrost gospodarczy: podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.