Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
POSTAWY SAMORZĄDOWCÓW WOBEC DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Autorzy: Krzysztof Andruszkiewicz

Maciej Schulz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: zarządzanie marketingowe samorząd lokalny postawy marketingowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (7-16)
Klasyfikacja JEL: A12 B50 D03 D80
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badania dotyczącego zarządzania marketingowego w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczące postaw samorządowców wobec działań marketingowych. W pierwszej części artykułu omówiono założenia związane z wykorzystaniem koncepcji zarządzania marketingowego w kontekście kreowania konkurencyjności i rozwoju regionów. Następnie przedstawiono założenia metodyczne przedmiotowego badania, które zostało zrealizowane w czerwcu 2015 roku. W ostatniej części zaś przedstawiono wyniki badania dotyczące postaw samorządowców wobec działań marketingowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andruszkiewicz, K. (2006). Strategiczne działania marketingowe samorządów terytorialnych a konkurencyjność regionu. W: E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu? Warszawa: PWE.
2.Andruszkiewicz, K., Kaczmarczyk, S. (2002). Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 32 (353).
3.Czerwiński, K. (2007). Metodologiczne aspekty pomiaru postaw jako wypadkowej systemu wartości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
4.Kaczmarczyk, S. (1997). Badania marketingowe. Metody i techniki? Warszawa: PWE.
5.Kaczmarczyk, S., Pałgan, R. (2005). Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami. Gdańsk: ODiDK Sp. z o.o.
6.Karwowski, J. (2002). Marketingowe zarządzanie regionem. W: J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (2001). Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu. Warszawa: Difin.
8.Likert, R.A. (1932). A technique for measurement of attitudes. Archives of Psychology. 140, June.
9.Mika, S. (1984). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
10.Sagan, A. (1998). Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
11.Sekuła, A. (2002). Marketingowe zarządzanie regionem. W: J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu. Wybrane zagadnienia. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Zieman-Miszewska, E. (2004). Wykorzystanie marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów. W: W. Kosiedowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu. Toruń: UMK – Włocławskie Towarzystwo Naukowe.