Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-37
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
SKUTECZNOŚĆ CONTENT MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z MŁODYM KONSUMENTEM

Autorzy: Joanna Wyrwisz
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: marketing treści komunikacja marketingowa konsument
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (393-406)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę content marketingu jako narzędzia obecnie nabierającego znaczenia w zakresie skutecznej komunikacji marketingowej. Tworzenie wartościowych i angażujących treści, odpowiednio profilowanych pod kątem zdefiniowanej grupy docelowej, istotnie zwiększa efektywność dotarcia z przekazem, w szczególności do segmentów sceptycznych wobec tradycyjnych form komunikacji. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia content marketingu w komunikacji z młodymi konsumentami. Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz badań empirycznych w artykule przedstawiona zostanie istota marketingu treści jako instrumentu komunikacji marketingowej z młodymi konsumentami oraz jego mocne i słabe strony.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bakalarska, J. (2015). Nowsze media a marketing. Brief, 9 (191), 56–58.
2.Kosman, J. (2014). Kontent Premium. Marketing w Praktyce, 11 (201), 13–16.
3.Stawarz, B. (2015). Content marketing po polsku, jak przyciągnąć klientów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Stawarz, B. (2015). Jak sprzedawać za pomocą content marketingu? Pobrane z: http://www.contentking.pl/blog/jak-sprzedawac-za-pomoca-content-marketingu/.
5.Wyszyński, K. (2015). Róbcie content marketing! Na YouTube! Marketing w Praktyce,3 (205), 79–80.