Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-33
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
WYKORZYSTANIE KONCEPCJI MARKETINGU DOŚWIADCZEŃ W TWORZENIU WARTOŚCI DODANEJ NA RYNKU IMPREZ MASOWYCH

Autorzy: Zygmunt Waśkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: marketing doświadczeń emocje wartość prosument
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (347-358)
Klasyfikacja JEL: M10 D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koncepcja marketingu doświadczeń wpisuje się w szeroki nurt poszukiwań nowych, konkurencyjnych metod działania przedsiębiorstw na rynku. Jej nadrzędnym założeniem jest kreowanie wartości dodanej dla nabywców przez włączanie ich w proces wytwarzania oraz oddziaływania na ich percepcję przede wszystkim na płaszczyźnie emocjonalnej. Naprzeciw tak pojmowanej koncepcji wychodzi presumpcja, a wykorzystanie jej założeń i zasad ułatwia opracowanie skutecznej strategii marketingowej bazującej na doświadczeniach i doznaniach klientów. Jednym z obszarów działań, które najlepiej nadają się do wdrażania marketingu doświadczeń, są masowe wydarzenia rozrywkowe, podczas których dochodzi do licznych, osadzonych w sferze emocji interakcji między usługodawcą a usługobiorcami, a także między samymi usługodawcami, czyniąc relacje jeszcze silniejszymi i trwałymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
2.Drapińska, A. (2014). Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych. Marketing i Rynek, 8.
3.Dziewianowska, K. (2013). Nowe oblicze marketingu – koncepcja marketingu doświadczeń. Marketing i Rynek, 1.
4.Mallen, Ch., Adams, L.J. (red.). (2013). Event Management in Sport, Recreation and Tourism. New York: Butterworth Heinemann.
5.Hoyle, L.H. (2002). Event Marketing. New York: John Wiley & Sons, Inc.
6.Jung, B. (1997). Kapitalizm postmodernistyczny. Ekonomista, 5–6.
7.Kęsicka, A. (2014). Kondycja polskiego prosumenta. W: P. Siuda, T. Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
8.Maison, D. (2004). Utajnione postawy konsumenckie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
9.Palmer, A. (2010). Customer Experience Management. A Critical Review of an Emerging Idea. Journal of Service Marketing, 24 (3).
10.Rupik, K. (2010). Prosument w procesie planowania marketingowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 15.
11.Skowronek, I. (2011). Marketing doświadczeń jako wyznacznik wizerunku i wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 46.
12.Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
13.Zaltman, G. (2003). How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. Boston: Harvard Business School Press.