Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-34
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z NABYWCAMI USŁUG SPORTOWO-REKREACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW GIER I GRYWALIZACJI

Autorzy: Agnieszka Widawska-Stanisz
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: marketing usług grywalizacja nabywca relacje z nabywcami
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (359-370)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie koncepcji grywalizacji oraz możliwości jej zastosowania w zarządzaniu relacjami z nabywcami usług przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych. Biorąc pod uwagę aktualne wyniki badań dotyczące form spędzania wolnego czasu, prozdrowotnego stylu życia, mody na aktywność fizyczną, poszukiwania różnych sposobów zaspokojenia tych potrzeb, warto dostrzec potencjał, jaki drzemie w grywalizacji. Koncepcja, która została uznana za jedno z największych odkryć marketingu i coraz powszechniej wykorzystywana jest w celu budowania relacji z klientami, z powodzeniem może być stosowana w usługach sportowo-rekreacyjnych. W pracy przedstawiono przykład zastosowania grywalizacji w działalności klubu fitness dla kobiet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerak, A. (2015). Gry i „gry” w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 65–76.
2.CBOS (2013). Aktywność fizyczna Polaków. Raport z badań BS/129/2013. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF.
3.Fan page klubu Mrs. Sporty w Lublinie (2015). Pobrane z: https://www.facebook.com/mrs.sporty.lublin/?fref=ts.
4.Jankowski, J. (2012). Zagraj na dużym polu. Marketing w Praktyce, 5.
5.Jaskowska, B. (2012). W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych. Pobrane z: http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/127/Grywalizacja_BJaskowska.pdf?sequence=1.
6.Lubowiecki-Vikuk, A.P., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
7.Mrs. Sporty. Pobrane z: http://www.mrssporty.pl.
8.Sieć Mrs. Sporty w Polsce (2015). Pobrane z: www.marketing-news.pl/message.php?art=28720.
9.Starzyński, S. (2012). Gryfikacja, modny termin nadużywany przez marketerów. Pobrane z: http://www.git2012.pl/raport.
10.Główny Urząd Statystyczny (2013). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-polakow-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej,4,2.html.
11.Widawska-Stanisz, A. (2015). Grywalizacja w zarządzaniu relacjami z nabywcami usług sportowo-rekreacyjnych. Materiały prezentowane na konferencji „Wyzwania rynku z perspektywy firmy i konsumenta”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 21–22 września 2015. Katowice: materiały w druku.
12.Woźniak, J. (2015). Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 11–31.