Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

Autorzy: Katarzyna Sanak- kosmowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: crowdsourcing mądrość tłumu inteligencja zbiorowa społeczności wirtualne innowacje
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (269-278)
Klasyfikacja JEL: O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia koncepcję crowdsourcingu oraz przykłady jego wykorzystania przez organizacje poszukujące innowacyjnych rozwiązań poprzez angażowanie w ten proces konsumentów. W szczególności scharakteryzowane zostaną takie pojęcia, jak inteligencja zbiorowa, mądrość tłumu oraz wirtualne społeczności, leżące u podstaw wykorzystania crowdsourcingu do rozwoju innowacyjności organizacji. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną analizy przypadków, stanowiące przykłady dobrych praktyk ilustrujących wykorzystanie crowdsourcingu, zarówno uzasadnienie tezy głoszącej, że crowdsourcing stanowi skuteczną formę komunikacji z konsumentami i pozyskiwania nowych koncepcji rozwoju, jak i tego, że środowisko internetowe stwarza ku temu odpowiednie warunki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska-Mieruszewska, J., Mrzygłód, U. (2014). Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011–2014. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 1–14.
2.Amabile, T. (1996). Creativity in Context. Boulder: WEstview Press.
3.Brabham, D. (2004). Crowdsourcing. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press Essential Knowledge Series.
4.Corton – serwis crowdsourcingowy. Pobrane z: http://corton.pl/ (26.01.2016).
5.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Estellés-Arolas, E., Gonzalez-Ladron-de-Guevara, F. (2012). Towards an Integrated Crowdsourcing Definition. Journal of Information Science, 38 (2), 189–200.
7.Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo CASE.
8.Griffin, R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
9.Grudzewski, P., Hejduk, I. (2001). Projektowanie systemów zarządzania. Warszawa: Difin.
10.Hall, E. (2015). In Greece, Kraft Scores a Hit for LactaChocolate With Crowdsourced Film crowdsourcing.org. Pobrane z: http://goo.gl/LbpHzd (26.01.2016).
11.Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing, The Wired. Pobrane z: http://www.wired.com/2006/06/crowds/ (26.01.2016).
12.Howe, J. (2008). Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Three Rivers Press.
13.Innovations Brewhouse. Pobrane z: http://goo.gl/lp7T6V. (25.01.2016).
14.Jenkins, K. (2007). Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
15.KickStarter. Pobrane z: https://www.kickstarter.com/ (25.01.2016).
16.Kotler, P. (2005). 10 śmiertelnych grzechów marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
17.Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
18.Kreft, J. (2015). Crowdsourcing a marketing: model biznesu agencji marketingowej i czynniki krytyczne sukcesu. Logistyka, 2, 1523–1528.
19.Marciniak, S. (2000). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.
20.Massolution Report. The Crowd in the Cloud: Exploring the Future of Outsourcing. Pobrane z: http://www.lionbridge.com/files/2012/11/Lionbridge-White-Paper_The-Crowd-in--the-Cloud-final.pdf (31.01.2016).
21.My Starbucks Idea. Pobrane z: http://mystarbucksidea.force.com/ (23.01.2016).
22.Serwis NineSights. Pobrane z: https://ninesights.ninesigma.com/ (23.01.2016).
23.P&G Develop. Pobrane z: http://www.pgconnectdevelop.com/ (23.01.2016).
24.Podręcznik Oslo (2005). Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pobrane z: http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/10/Podrecznik--OSLO-MANUAL1.pdf (19.01.2016).
25.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa–Łódź: PWN.
26.Serwis Sprinet. Pobrane z: http://sprinet.pl/ (23.01.2016).
27.Surowiecki, J. (2010). Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce. Gliwice: Helion.