Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
NOWE MODELE KONKUROWANIA NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU PGT HEALTHCARE

Autorzy: Maciej Mikucki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: model biznesowy przewaga konkurencyjna otwarte modele konkurowania alians strategiczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (189-198)
Klasyfikacja JEL: M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pojęcie modeli biznesowych, mimo że ma długą historię, zostało spopularyzowane wraz z rozwojem internetu i firm internetowych. To właśnie w sferze modeli biznesowych dostrzega się często główne źródło przewagi konkurencyjnej w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Celem artykułu jest identyfikacja nowych metod konkurowania na współczesnym rynku na podstawie analizy studium przypadku PGT Healthcare. Alians strategiczny stworzony przez firmy TEVA i Procter & Gamble jest unikalną w skali świata formułą organizacyjną i wartym uwagi sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na know-how partnerów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aniszewska, G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
2.Chan Kim W., Mauborgne R., (2005). Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space And Make The Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business School Press.
3.Chesbrough, H. (2006). Open Business Models. Boston: Harvard Business School Press.
4.Christensen, C.M. (2004). Seeing What’s Next: Using the Theories of Innovation to Predict Industry Change: Using Theories of Innovation to Predict Industry Change. Boston: Harvard Business School Press.
5.Cravens, D.W., Piercy, N.F. (2013), Strategic Marketing. New York: McGraw Hill.
6.Day, G.S., Wensley, R. (1998). Assessing advantage – a framework for diagnosing competitive superiority. Journal of Marketing, 52.
7.Gassmann, O., Frankerberger, K., Csik, M. (2014). The Business Model Navigator. New York: FT Publishing.
8.Kozielski, R. (2012). Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
9.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
10.Porter, M. (2004). Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
11.Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68.