Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
M-KONSUMENTJAKO SEGMENT RYNKU ZYSKUJĄCY NA ZNACZENIU

Autorzy: Magdalena Kowalska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: m-konsument m-commerce multiscreening
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (115-126)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie mobilność staje się nieodłącznym elementem użytkowania internetu. Szeroka dostępność technologii mobilnej sprawia, że jest ona wykorzystywana coraz powszechniej w nowych dziedzinach, dając konsumentom nowe możliwości, a tym samym zmieniając ich zachowania rynkowe. Celem artykułu jest charakterystyka segmentu m-konsumentów oraz wskazanie ich rosnącego znaczenia na rynku handlu elektronicznego. W opracowaniu wskazano na rosnący potencjał rynku m-commerce oraz przedstawiono przyczyny jego rozwoju. Dokonano charakterystyki segmentu m-konsumentów oraz wskazano na wybrane trendy ich zachowań, które mogą stanowić wartościowe wskazówki dla tworzenia oferty odpowiadającej oczekiwaniom tej grupy nabywców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chan, S.S., Fang, X., Brzezinski, J.R., Zhou, Y., Xu S., Lam, J. (2002). Usability for mobile commerce across multiple form factors. Journal of Electronic Commerce Research, 3, 3, 187–199.
2.Corporate Profiles Consulting, (2014). Raport: M2, czyli potęga mobilności i multiscreeningu, UPS.
3.Hatalska, N. (2014). Meshing, stacking i shifting, czyli multiscreening z innej perspektywy, Pobrano z: http://hatalska.com/2014/10/22/meshing-stacking-i-shifting-czyli-multiscreening-z-innej-perspektywy/.
4.IAB Polska, (2014). Raport: TV + WWW=razem lepiej.
5.Ipsos, 2013, Raport: E-commerce and M-commerce In Poland. Badanie przeprowadzono na zlecenie PayPal.
6.Karcewicz, J. (2003). Bariery rozwoju m-commerce (s. 443–448). W: Systemy wspomagania organizacji SWO’2003. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
7.Majchrzyk, Ł. (2015). M-commerce w Polsce i Europie w 2015 roku. Pobrano z: http://mobirank.pl/2015/10/18/m-commerce-polska-europa-2015-r/.
8.McGrath, F. (2015). 16-24s on Mobile Web for 3 Hours Daily, Globalwebindex. Pobrano z: https://www.globalwebindex.net/blog/16-24s-on-mobile-web-for-3-hours-daily, Q1 2015.
9.mGenerator, (2014). Raport: Handel mobilny w praktyce. Pobrano z: http://mgenerator.pl/imgs_upload/raport2014/raport_21_short.pdf.
10.Mikowska, M. (2015). Raport: Polska jest mobi 2015. Pobrano z: http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf.
11.mShopper (2015). Raport: Polacy na zakupach mobilnych, Mobile Institute. Pobrano z: http://ecommercepolska.pl/files/7814/2485/5277/mShopper_Polacynazakupachmobilnych_luty2015_2_1.pdf.
12.Prałat, E. (2013). M-commerce – rozwój na świecie i w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 36, 168–179.