Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
KSZTAŁTOWANIE TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU REGIONU POPRZEZ DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Autorzy: Marzena Lemanowicz
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: marketing terytorialny region wizerunek kampanie promocyjne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (157-166)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono podstawy teoretyczne związane z marketingiem terytorialnym i kształtowaniem wizerunku regionu. Celem artykułu jest określenie roli działań promocyjnych podejmowanych przez samorząd województwa lubelskiego w budowaniu wizerunku tego regionu. Władza samorządowa od 2008 roku konsekwentnie przeprowadza kampanie reklamowe w celu zbudowania wizerunku regionu jako odpowiedniego miejsca do wypoczynku. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują, że respondenci byli w stanie poprawnie wskazać obrazy pochodzące z kampanii Lubelszczyzny, ale jednocześnie nie są w stanie przypomnieć sobie konkretnych nazw (haseł) kampanii. Słabo rozpoznawalny dla respondentów jest też stworzony system identyfikacji wizualnej województwa. W podanych skojarzeniach z Lubelszczyzną nie pojawiają się odniesienia bezpośrednio do turystyki, co świadczy, że region nie kojarzy się silnie z turystyką.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (1999). Strategia marki. Warszawa: PWE.
2.Frankowski, Z. (2000). Działalność marketingowa gmin. Ciechanów: Wyższa Szkoła Humanistyczna, Instytut Marketingu i Reklamy.
3.http://www.lubelskie.pl.
4.http://www.marketingmiejsca.com.pl.
5.http://www.pot.gov.pl.
6.Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.
7.OECD Terrytorial Review „Competetive Cities: A New Entrepreneurial Paradigm in Spatial Development”, OECD 2007.
8.Szromnik, A. (2011). Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów (s. 18–41). W: A. Grzegorczyk (red.), A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.