Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.1.4-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (4) 2015
Zapisać ojcostwo (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło)

Autorzy: Wojciech Śmieja
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: ojcostwo patriarchat czułość męskość
Rok wydania:2015
Liczba stron:25 (73-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor próbuje opisać literackie przedstawienia ojcostwa w najnowszej literaturze. Konstatuje, że po fali „literatury antyojcowskiej” (określenie Przemysława Czaplińskiego) kojarzonej z książkami Izabeli Filipiak, Wojciecha Kuczoka, Jacka Dehnela, Edwarda Pasewicza nadeszła fala „ojców, którzy mówią”. Egzystencjalne doświadczenie ojcostwa w twórczości Tomasza Jastruna i Jacka Podsiadły staje się przedmiotem literackiego przedstawienia w zapisach lirycznych (Jastrun i Podsiadło), a także w tekstach paraliterackich (felieton). Autor próbuje opisać specyfikę obu tych głosów, a także ukazać wyłaniającą się z opisów wspólnotę doświadczania ojcostwa poza patriarchalnymi schematami, a więc ojcostwa poszukującego swojej nowej definicji. Na tę wspólnotę składają się m.in. ojcowskie przeżywanie ciąży, detabuizacja cielesnego obcowania z dzieckiem, sakralizacja relacji dziecko–ojciec poza religijnym układem odniesienia, nasilona potrzeba ochrony dziecka przed niebezpiecznym światem zewnętrznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonik Dominik, Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Universitas, Kraków 2014.
2.Beczek Jakub, Poza smugę cienia, „Nowe Książki” 2007, nr 9.
3.Dalasiński Tomasz, Podsiadło-diarysta? Twórczość poetycka Jacka Podsiadły jako liryczny dziennik intymny, „Podteksty” 2000, nr 3, http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=22&dzial=4&id=473.
4.Janion Maria, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
5.Lodówka odpowiada echem. Z Jackiem Podsiadłą rozmawia Dorota Wodecka, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,6488113,Lodowka_odpowiada_echem.html.
6.Płotkowiak Michał, Wizerunki ojca we współczesnej polskiej literaturze: Saturn i Gnój. W: Ojcostwo. Powołanie czy zadanie?, red. ks. Jan Zimny, KUL Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2013.
7.Próchniak Paweł, Spinka, spoina, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 47, dodatek. Różewicz Tadeusz, Matka odchodzi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
8.Szymański Michał, Wielki nieobecny. Jacek Podsiadło, młodość po pięćdziesiątce, „Tygodnik Powszechny” 2014, nr 10.
9.Śliwiński Piotr, Przygody z wolnością, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.