Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2015
Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Poza szlakiem. Źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza Środkowego, Część 1B, województwo koszalińskie, Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Seria B-VIII, Archeologia, t. II, Koszalin 2012, ss. 532

Autorzy: Agnieszka Matuszewska
Rok wydania:2015
Liczba stron:2 (165-166)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu