Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH

Autorzy: Wojciech Grabowski
Uniwersytet Łódzki

Edward Stawasz
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwa doradztwo gospodarcze model wielomianowy kategorii uporządkowanych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (49-60)
Klasyfikacja JEL: C35 D22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W prezentowanym artykule omawiana jest rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami. Zaprezentowano determinanty i znaczenie doradztwa gospodarczego jako czynnika wpływającego na niwelowanie luki w zakresie wiedzy zarządczej w przedsiębiorstwach. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych dla 406 losowo wybranych polskich mikroprzedsiębiorstw dotyczące korzystania z usług doradztwa gospodarczego w zakresie tworzenia wiedzy oraz formułowania strategii zarządzania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berry, A.J., Sweeting, R., Goto, J. (2006). The Effect of Business Advisers on the Performance of SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13, 33–47.
2.Dyer, L.M, Ross, Ch.A. (2007). Advising the Small Business Client. International Small Business Journal, 25, 130–151.
3.Gruszczyński, M. (2010). Mikroekonometria. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Hozer, J. (1993). Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. Warszawa: PWE.
5.Kubr, M. (2002), Management Consulting. A Guide to the Profession. Geneva: International Labour Office.
6.Łobacz, K., Glodek P. (2015). Development of Competitive Advantage of Small Innovative Firm – How to Model Business Advice Influence within the Process? Procedia Economics and Finance, 23, 487–494.
7.Mole, K. (2002). Business Advisers’ Impact on SMEs. International Small Business Journal, 20, 139–162.
8.Nogalski, B., Falencikowski, T. (2005). Zagadnienia epistemologiczne zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm (s. 21–30). Wałbrzych: Wyd. WWSZiP.
9.Ramsden, M., Bennett, R.J. (2005). The Benefits of External Support to SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12, 227–243.
10.Rivers, D., Vuong, Q.H. (1988). Limited Information Estimators and Exogeneity Tests for Simultaneous Probit Models. Journal of Econometrics, 39, 347–366.
11.Robson, P.J.A., Bennett, R.J. (2000). The Use and Impact of Business Advice by SMEs in Britain: An Empirical Assessment Using Logit and Ordered Logit Model. Applied Economics, 32, 1675–1688.
12.Soriano, D.R. (2003). The Impact of Consulting Service on Spanish Firms. Journal of Small Business Management, 41, 409–416.
13.Suszyński, C. (2005). Kształtowanie strategii małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań nad wykorzystaniem zewnętrznych doradców przez krajowe MSP. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm (s. 83–94). Wałbrzych: Wyd. WWSZiP.
14.Tuszyński, J. (2013). Doradztwo gospodarcze dla małych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa śląskiego, maszynopis powielony. Łódź: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Webber, D.J., Johnson, S. Fargher, S. (2010). Sector Variations in SMEs’ Use of External Business Advice. Local Economy, 25, 339–355.
16.Wiśniewski, J. (2009). Mikroekonometria. Toruń: Wyd. UMK.
17.Wiśniewski, J. (2012). Dillemas of Economic Measurement in Weak Scales. Folia Oeconomica Stietinensia, 14, 50–59.
18.Wiśniewski, J. (2014). Ekonometrologia. Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, 36, 131–143.