Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Wojciech Gajewski, Od „Kolejówki” do V Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta w Słupsku. Zarys monografii szkoły 1959–2010, Słupsk 2010, ss. 479

Autorzy: Maciej Wierzchnicki
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:5 (162-166)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu