Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych

Autorzy: Wojciech Jarecki
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Słowa kluczowe: studia wyższe racjonalność przyczyny podejmowania studiów
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (105-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

        W artykule został poruszony problem racjonalnego postępowania w kontekście podejmowania studiów wyższych. Celem była odpowiedź na pytanie, czy studenci są homo oeconomicus? W odniesieniu do decyzji o podjęciu studiów, jako drogi po maturze, oraz wyboru kierunku studiów, można uznać takie postępowanie za racjonalne a studentów za homo oeconomicus.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.
2.Chapman B., Conceptual Issues and the Australian Experience with Income Contingent Charge for Higher Educa¬tion, „The Economic Journal” 1997, Vol. 107 (442), s. 738–751.
3.Czarny E., Mikro¬ekonomia, PWE, Warszawa 2006.
4.Die Wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006, Bundesministerium fuer Bildung und Forschung, Bonn-Berlin 2007, s. 24.
5.Jarecki W., Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2011, s. 202.
6.Mill J.S., Utylitaryzm. O wolności, tłum. M. Ossowska, A. Kurlandzka, PWN, Warszawa 2006.
7.Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw Hill, New York 1989, s. 183.
8.Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997, s. 23.
9.Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
10.Stępień B., Szarzec K., Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, „Ekonomista” 2007, nr 1, s. 15.
11.Swacha-Lech M., Homo oeconomicus a homo neuropsychologicus jako element dyskusji o nowym paradygmacie finansów. Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, nr 144, s. 77–79.
12.Ścieżki edukacyjne Polaków, GUS, Warszawa 2005.
13.Wach K., Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowa¬nia” 2010, nr 9 (17), s. 96.
14.Wojcieska L., Współczesna koncepcja homo socio-economicus, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 180, s. 241.
15.Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, GUS, Warszawa 2013.