Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.3-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2015
PRZECIW HITLERYZMOWI I WOJNIE. POLSKI FILM PROPAGANDOWY LONDYŃSKIEGO BIURA FILMOWEGO

Autorzy: Wojciech Otto
dr hab., prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów,
Słowa kluczowe: polski film propagandowy polski rząd na emigracji londyńskie Biuro Filmowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (135-144)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Po klęsce Francji polskie ekipy filmowe, które do tej pory pracowały w Paryżu, zostały zmuszone do ewakuacji do Londynu, gdzie trwała intensywna akcja reaktywowania polskiego rządu na emigracji. Z inicjatywy Eugeniusza Cękalskiego przy Ministerstwie Informacji i Dokumentacji RP powstało Polskie Biuro Filmowe, którego kierownikiem został pomysłodawca przedsięwzięcia. Placówka weszła w skład Filmowego Komitetu Sprzymierzonych, do którego należały komórki filmowe innych rządów emigracyjnych z całej Europy, mających swe siedziby na terenie Wielkiej Brytanii. Głównym celem produkcyjnym londyńskiego biura miało być informowanie szerokiej opinii publicznej o wojennych losach Polaków, sprawie okupowanego kraju i szykującej się do walki z Niemcami polskiej armii. Adresatem tych produkcji była widownia kin brytyjskich, obywatele krajów sprzymierzonych i neutralnych oraz beneficjenci ośrodków polonijnych i placówki wojskowe. Stąd wyłoniła się potrzeba produkcji filmów w dwu lub więcej wersjach językowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ozimek S., Film polski w wojennej potrzebie, Warszawa 1974.