Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2016
Omówienie książki Roberta Ryssa, Iść po granicy – artykuły, eseje, rozmowy, Szczecin 2015

Autorzy: Anna Szczepańska-Dudziak
Rok wydania:2016
Liczba stron:3 (269-271)
Pobierz plik

Plik artykułu