Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.1.6-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (6) 2016
Prześniona rewolucja polskiej męskości – o Sprzysiężeniu Stefana Kisielewskiego

Autorzy: Wojciech Śmieja
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: faszyzm Niemcy nowoczesność kompania wrześniowa polska męskość
Rok wydania:2016
Liczba stron:19 (77-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę opisania przemiany polskiej męskości, jaka dokonała się w trakcie kampanii wrześniowej. Autor demonstruje analityczną użyteczność narzędzi wypracowanych przez badaczy studiów nad męskościami do badań literackich. Sprzysiężenie Stefana Kisielewskiego, podobnie jak Polska jesień Jana Józefa Szczepańskiego czy Lotna Wojciecha Żukrowskiego, dokumentuje nie tylko klęskę państwa, ale także załamanie się męskości przednowoczesnej w zderzeniu z niemiecką (faszystowską) męskością i niemieckim Männerstaat. Powieść Kisielewskiego jest próbą opowiedzenia męskiej biografii, w której niemiecka inwazja stanowi moment euforycznego wyzwolenia spod opresyjnych (i anachronicznych) modeli męskości będących powodem impotencji głównego bohatera.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Connell, Raewynn W. Masculinities. Los Angeles–Berkeley: University of California Press, 2005.
2.Connell, Raewynn W., James W. Messerschmidt. „Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”. Gender & Society 6 (2005): 849–851.
3.Eksteins, Modris. Święto wiosny. Wielka Wojna i narodziny nowego wieku. Tłum. Krystyna Rabińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.
4.Flood, Michael et al. International Encyclopedia of Men and Masculinities. New York–London: Routledge, 2007.
5.Frevert, Ute. Mąż i niewiasta. Niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych. Tłum. Andrzej Kopacki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Volumen”, 1997.
6.Leder, Andrzej. Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
7.Mazurkiewicz, Filip. „Męskość dziewiętnastowieczna – prolegomena”. Teksty Drugie 2 (2015): 30–52.
8.Orłowska, Paulina, Jan Tomkowski. „Zawsze w Warszawie. O powieściach krajowych”. W: Stefan Kisielewski. Kisiel 1911–1991–2011, red. Rafał Habielski, Marek Jabłonowski. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2011.
9.Skucha, Mateusz. Ładni chłopcy i szalone: męskość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków: Collegium Columbinum, 2014.
10.Sobański, Antoni. Cywil w Berlinie. Podał do druku, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Szarota. Warszawa: Sic!, 2006.
11.Śmieja, Wojciech. Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2015.
12.Theweleit, Klaus. Męskie fantazje. T. 1 Kobiety, strumienie, ciała, historia. T. 2 Męskie ciała. Przyczynek do psychoanalizy białego terroru. Tłum. Mateusz Falkowski, Michał Herer. Przekład przejrzał Arkadiusz Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
13.Tomasik, Tomasz. „Uwagi do wciąż nie napisanej historii męskości w Polsce” [maszynopis udostępniony autorowi]. Wróbel, Agnieszka. „Nie dać się uwieść, czyli o zwodniczości mitu heroicznego”. Teksty Drugie 4 (2011): 147–160.
14.Žižek, Slavoj. Przekleństwo fantazji. Tłum. Adam Chmielewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.