Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu

Autorzy: Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) społeczna nieodpowiedzialność biznesu (CSI) strategia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (67-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia przegląd i analizę definicji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social responsibility) oraz społecznej nieodpowiedzialności biznesu (CSI – corporate social irresponsibility). Głównym celem pracy jest wskazanie zasadniczych różnic między CSR a CSI, które znajdują odzwierciedlenie w obszarach, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona środowiska naturalnego, normy etyczne. W artykule przytoczono także przykłady CSR i CSI z życia gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, cz. 2, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.
2.Armstrong J.S., Green K.C., Effects of Corporate Social Responsibility and Irresponsibility Policies, „Journal of Business Research” 2013, no. 66.
3.Armstrong J.S., Social Irresponsibility in Management, „Journal of Business Research 1997, no. 5 (3).
4.Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
5.Bowen H., The Social Responsibilities of Buisnessman, Harper, New York 1953.
6.Carroll A.B., A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, „Academy of Management Review” 1979, no. 4 (4).
7.Greenwood M., Stakeholder Engagement: Beyond the Myth of Corporate Responsibility, „Journal of Business Ethics” 2007, no. 74.
8.http://e-timberland.pl/cms/timberland_wspiera.bhtml (1.09.2014).
9.http://interesariusze.pl/artykuly/definicja-lancucha-dostaw/?m=dostawcy (1.09.2014).
10.http://interesariusze.pl/artykuly/dialog-z-konsumentem/?m=konsumenci (1.09.2014).
11.http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-2014.pdf (26.11.2015).
12.Lin-Hi N., Müller K., The CSR Bottom Line: Preventing Corporate Social Irresponsibility, „Journal of Business Research” 2013, no. 66.
13.Murphy P.E., Schlegelmilch B.B., Corporate Social Responsibility and Corporate Social Irresponsibility: Introduction to a Special Topic Section, „Journal of Business Research” 2013, no. 66.
14.Ocieczek W., Gajdzik B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
15.Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2011.
16.Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
17.Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
18.Windsor D., Corporate Social Responsibility and Irresponsibility: A Positive Theory Approach, „Journal of Business Research” 2013, no. 66.
19.www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/swiat/Public-Eye-Award---nagroda-wstyduna-Forum-w-Davos-dla-firm-Gazpromu-i-GAP-Na-podium-take-Bayer-Syngenta-i-BASF/ (1.09.2014).