Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych

Autorzy: Sławomir Zarębski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polityka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw polityka dywidend dywidenda klasyczna (regularna) dywidenda specjalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (508-518)

Abstrakt

W artykule porównano i scharakteryzowano klasyczne, regularne dywidendy oraz dywidendy specjalnie (specialty designated dividends), jako dwa główne instrumenty płatności inwestorskich w małych i średnich podmiotach gospodarczych. Autor analizuje znaczenie obu instrumentów polityki płatności inwestorskich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w mniejszych przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono główne zalety i wady tych instrumentów w praktyce zarządzania dywidendą, a także dokonano analizy głównych różnic między dywidendą regularną a specjalną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J., Payout policy in the 21st century, „Journal of Financial Economics” 2000, vol. 57/wrzesień.
2.Global Dividends Payout, „Financial Times”, 24.02.2014.
3.Leading group dividends set to creep ahead, „Financial Times”, 16.02.2015.
4.Zarębski S., Alternatywne formy wypłat inwestorskich w polityce dywidend spółek niepublicz-nych, „Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance” 2013, nr 2/2, red. P. Antonowicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
5.Zarębski S., Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mi-krofirma 2010, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
6.Zarębski S., Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w małych i średnich spółkach kapitałowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsię-biorstw. Mikrofirma 2011, red. A. Bielawska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.